Jakob Cold ny administrationschef på Nordiska ministerrådet

08.02.22 | Nyhet
Jakob Cold är ny administrationschef på Nordiska ministerrådet.
Fotograf
Privat
Jakob Cold från Danmark är ny chef för administration och verksamhetsstyrning vid Nordiska ministerrådet. Cold kommer närmast från Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden, där han varit stabschef.

Jakob Cold har en lång erfarenhet av olika chefsuppdrag. Han har bland annat varit vicedirektör vid danska Lægemiddelstyrelsen och danska Sundhedsstyrelsen samt COO för Realdania By.

Cold har studerat statskunskap och är Cand.scient.pol. från Köpenhamns universitet och Universität Konstanz.

På Nordiska ministerrådet blir Jakob Cold chef för Förvaltning och HR samt Ekonomi och han kommer att ha det övergripande ansvaret för förvaltningsprocesser, arbetsverktyg, resursfördelning och administrativa funktioner. Dessutom ansvarar han för det administrativa samarbetet med Nordisk Kulturfond och Nordiska Rådets sekretariat. Administrationschefen ingår i ministerrådets översta ledning och rapporterar till generalsekreteraren.

- Norden har alltid stått mig nära. Jag har ända sedan ungdomsåren intresserat mig för Nordens geografi, historia och politik och jag har tillbringat mycket tid i Norden, inte minst med friluftsliv. Jag gläder mig till att bidra till det nordiska samarbetet tillsammans med goda kollegor, säger Jakob Cold.

Jakob Cold tillträder den 1 mars.

Kontakt