Jobbar du med ett nordiskt projekt om tillit, hållbarhet eller jämlikhet?

22.05.19 | Nyhet
thenordics.com
Fotograf
thenordics.com
The Nordics letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker varumärket Norden på den globala arenan. Nordiska ministerrådets profileringsprojekt stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämlikhet.

Nya ansökningar om projektfinansiering tas emot nu. Chanserna att få stöd för ditt projekt ökar om du gå ihop med andra partner som kan bidra till att göra din idé mer robust. Men det viktigaste är att du övertygar oss om hur du ska skapa en gedigen berättelse som leder till massor av intresse för Norden. Den totala budgeten för denna ansökningsomgång är 2,5 miljoner danska kronor.

Få ordning på din nordiska berättelse

Profileringsprojektet The Nordics vänder upp och ner på platsmarknadsföring. Istället för att visa Norden för världen visar vi Norden ute i världen. Och genom att sätta våra regionala skillnader åt sidan kan denna gemensamma vision gynna alla och effektivisera samarbetet mellan ambassader, konsulat och andra aktörer.

Om du har rätt projekt i tankarna kan vi hjälpa dig att få ut ditt budskap till massorna genom att (sam)finansiera till exempel kampanjer, PR-aktiviteter, en poddradioserie eller …? Vi är inte överförtjusta i att betala för flygbiljetter och logi, men om du kan övertyga oss om att det är precis vad du behöver för att få projektet på omslaget till Rolling Stone är vi beredda att lyssna.

Två sätt att söka finansiering

Stödjande samarbete: projekt som bidrar till att sätta nya standarder och profilera varumärket Norden och våra gemensamma värderingar. Högsta stödbelopp är 250 000 danska kronor. 

Kreativa talanger: projekt som förändrar synen på hur Norden ska profileras. Vi efterlyser en hög kreativ nivå med tonvikt på nya aktörer och idéer. Högsta stödbelopp är 50 000 danska kronor.

Obligatoriska ansökningskriterier:

  • betoning på nordiska värderingar och strategiska fokusområden
  • en stark nordisk berättelse
  • tvärsektoriellt samarbete/tema
  • samfinansiering (gäller ej kreativa talanger)
  • minst tre partner, varav minst två är från olika nordiska länder (gäller ej kreativa talanger)
  • dokumenterade partner (gäller ej kreativa talanger).

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2019.

Målet är att skapa ett enhetligt varumärke för Norden, ett varumärke med relevans för resten av världen som visar hur nordiskt tänkande har inspirerat många och hur gemensamma värderingar kan överskrida gränser, kulturer och generationer.

Tobias Grut, projektledare, The Nordics

Den öppna ansökningsomgången är ett initiativ som ska implementera strategin för internationell profilering och positionering av Norden. En gratis digital verktygslåda ska göra det ännu enklare att få inspiration och sprida information.

”Målet är att skapa ett enhetligt varumärke för Norden, ett varumärke med relevans för resten av världen som visar hur nordiskt tänkande har inspirerat många och hur gemensamma värderingar kan överskrida gränser, kulturer och generationer”, säger Tobias Grut, projektledare för The Nordics.

Det här är den sjätte ansökningsomgången. Sedan 2016 har 113 projekt från världens alla hörn fått stöd från The Nordics och lyft fram många innovativa idéer i det internationella rampljuset.

För nyheter och uppdateringar, följ The Nordics på: