Krav från unga på COP27: Fossilfritt EU år 2030

17.11.22 | Nyhet
alt=""
Fotograf
Andreas Omvik/norden.org
De värsta farhågorna inträffade inte, men de viktigaste resultaten uteblev. Många unga fick göra sina röster hörda, men när de kommer hem behöver de mer makt att trycka på sina regeringar för att klimatavtalen ska bli verklighet. Så sammanfattar några ungdomsrepresentanter klimatmötet COP27.

Flera av de nordiska och globala ungdomsrepresentanter som följt förhandlingarna på nära håll är lättade över att den kontroversiella frågan om ”skador och förluster” (loss and damage) prioriterats under klimatkonferensen i Egypten. 

Den handlar om att skapa en mekanism som hanterar klimatskador som inte går att förebygga med klimatanpassning. En rad fattiga länder menar att rika länder har ett skadeståndsansvar. Frågan kommer troligen inte nå en lösning, men har fått stor uppmärksamhet under COP27.  

Energikrisen hade kunnat bli en möjlighet

-    Äntligen har frågan om ”loss and damage” stått högt på agendan. Klimatmötet har också erkänt gapet mellan utsläppsutvecklingen och det som krävs för att uppfylla Parisavtalet, och det är bra. Men det är oklart hur gapet ska slutas, säger Finnur Ricart, ungdomsdelegat från Island.

 

Matilde Angeltveit, ungdomsdelegat från Norge, är också lättad över att anfallskriget mot Ukraina och den påföljande energikrisen trots allt inte förlamat förhandlingarna. 

Men den har heller inte blivit till en möjlighet för klimatmötet att komma vidare med utfasning av fossila bränslen. 

Gemensamt krav från europeiska ungdomsorganisationer

Matilde Angeltveit konstaterade besviket att fossila bränslen troligen inte heller i år kommer att nämnas i slutdokumentet från COP27. 

Under förra årets klimatmöte i Glasgow nämndes kol men inte övriga fossila bränslen i den övergripande överenskommelsen från klimatkonferensen. 

En lång rad ungdomsorganisationer från Norden och Europa enades under klimatmötets sista dagar om ett krav riktat mot EU på en fullständig och snabb utfasning av fossila bränslen i alla EU:s medlemsländer – detta för att uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. 

De kräver att alla europeiska länder förbinder sig att sluta helt med fossila bränslen till år 2030. 

Unga har sovit på golvet

Under flera år har världens ungdomsrörelser drivit på för att de politiska ledarna ska ta klimatkrisen på allvar.

Serena Bashal från UK Youth Climate Coalition säger att klimatmötet är betydligt mer lyhört för ungas krav nu än för några år sedan. 

Däremot är det fortfarande svårt rent praktiskt för unga att delta i klimatförhandlingarna. 

-    Det är obegripligt dyrt att delta på klimatmöten. Många unga har rest hit men sovit på golvet och inte haft råd att köpa lunch, säger  Serena Bashal.

Inrätta nationella ungdomsklimatråd!

Matilde Angeltveit och Finnur Ricart anser att de som ungdomsdelegater är priviligierade, och har upplevt en möjlighet att påverka. 

-    Men det ser väldigt olika ut från land till land. Det är också väldigt viktigt att ungdomar får delta som observatörer med möjlighet att utöva press på ett mer aktivistiskt sätt vid förhandlingarna, säger Matilde Angeveit. 

Enligt Finnur Ricart är det nu dags att unga får makt på lika villkor i den klimatpolitik som bedrivs nationellt.   

-     Sänk rösträttsåldern till 16 år och inrätta ungdomsklimatråd som regeringarna måste konsultera i  klimatfrågor, säger Finnur Ricart.