Krav fra unge på COP27: Fossilfritt EU i 2030

17.11.22 | Nyhet
alt=""
Photographer
Andreas Omvik/norden.org
De verste bekymringene slo ikke til, men de viktigste resultatene uteble. Mange unge fikk muligheten til å bli hørt, men når de kommer hjem, trenger de mer makt til å legge press på regjeringene for at klimaavtalen skal bli virkelighet. Slik sammenfatter noen ungdomsrepresentanter klimamøtet COP27.

Flere av de nordiske og globale ungdomsrepresentantene som har fulgt forhandlingene på nært hold, er lettet over at det kontroversielle spørsmålet om tap og skader (“loss and damage”) ble prioritert på klimakonferansen i Egypt. 

Det handler om å skape en mekanisme som håndterer klimaskader som ikke kan forebygges med klimatilpassing. En rekke fattige land mener at rike land har et erstatningsansvar. Spørsmålet når sannsynligvis ikke en løsning, men har fått stor oppmerksomhet under COP27.

Energikrisen kunne blitt en mulighet

– Endelig har spørsmålet om “loss and damage” kommet høyt opp på dagsordenen. Klimamøtet har også erkjent gapet mellom utslippsutviklingen og det som kreves for å oppfylle Paris-avtalen, og det er bra. Men det er uklart hvordan gapet skal lukkes, sier Finnur Ricart, ungdomsdelegat fra Island.

Matilde Angeltveit, ungdomsdelegat fra Norge, er også lettet over at angrepskrigen mot Ukraina og den påfølgende energikrisen tross alt ikke har lammet forhandlingene.

Men den har heller ikke blitt til en mulighet for å komme videre med utfasingen av fossilt brennstoff.

Felles krav fra europeiske ungdomsorganisasjoner

Matilde Angeltveit konstaterte skuffet at fossilt brennstoff trolig ikke vil bli nevnt i sluttdokumentet fra COP27 i år heller.

På fjorårets klimamøte i Glasgow ble kull nevnt i den generelle avalen fra klimakonferansen, men ikke andre fossile brennstoff.

De siste dagene av klimamøtet ble en lang rekke ungdomsorganisasjoner fra Norden og Europa enige om et krav rettet mot EU om fullstendig og rask utfasing av fossile brennstoff i alle medlemsland i EU, for å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.

De krever at alle europeiske land forplikter seg til å slutte helt med fossilt brennstoff innen 2030.

Unge har sovet på gulvet

I flere år har verdens ungdomsbevegelser jobbet for at de politiske lederne skal ta klimakrisen på alvor.

Serena Bashal fra UK Youth Climate Coalition sier at klimamøtet er betydelig mer mottakelig for unges krav nå enn for noen år siden.

Det er imidlertid fortsatt vanskelig rent praktisk for unge å delta i klimaforhandlingene.

– Det er ubegripelig dyrt å delta på klimamøter. Mange unge har reist hit, men sovet på gulvet og ikke hatt råd til å kjøpe lunsj, sier Serena Bashal.

Opprett nasjonale ungdomsklimaråd!

Matilde Angeltveit og Finnur Ricart mener de er privilegerte som ungdomsdelegater, og at de har opplevd en mulighet for å påvirke. 

– Men det ser veldig forskjellig ut fra land til land. Det er også veldig viktig at ungdommer får delta som observatører med mulighet for å legge press på en mer aktivistisk måte under forhandlingene, sier Matilde Angeltveit.

Ifølge Finnur Ricart er det på tide at unge får makt på like vilkår i klimapolitikken som drives nasjonalt.

– Senk stemmerettsalderen til 16 år og opprett ungdomsklimaråd som regjeringene må konsultere i klimaspørsmål, sier Finnur Ricart.