Låt världen höra din bästa Nordenhistoria

22.03.18 | Nyhet
The Nordics
Photographer
www.thenordics.com
Har du en idé till ett projekt som kan få det nordiska att bli högaktuellt på andra håll i världen? Ett samarbete som betonar nordiska värden, sätter agendan och har en social genomslagskraft som höjer sig över bruset och startar debatt. Om du har det, tala om det för oss! Profileringsprojektet tar nu emot nya ansökningar om projektmedel.

Nordiska ministerrådet utlyser nya medel avsedda för projekt och samarbeten med målet att förstärka den nordiska profilen på den globala arenan och starta nya samtal baserat på gemensamma nordiska värderingar. Vi önskar nya kreativa projekt som har hög PR-potential för att genomföra strateginför internationell brandning och positionering av Norden. Den totala budgeten för ansökningsomgången är 2,5 miljoner DKK.

Ny digital plattform

Det här är den fjärde utlysningen av projektmedel för profilering av Norden och intresset för samarbete på nordisk nivå ökar i snabb takt. Till skillnad från tidigare utlysningar erbjuds nu en helt ny webbsida som både fungerar som en kommunikationsplattform för projekten och digital verktygslåda.

Utlysningar av medel till nordiska projekt har visat sig vara en fantastisk katalysator för att bidra till nytänkande pan-nordiska samarbeten som lyfter våra gemensamma nordiska värderingar och idéer

Verktygslådan som är fylld med bilder, filmer, fakta, berättelser och annat material är tillgängliga för projekten så att de kan bidra till en gemensam historia om Norden och samtidigt skapa synergier mellan de olika projekten. Tobias Grut, Brand manager för Profileringsprojektet, säger:

- Utlysningar av medel till nordiska projekt har visat sig vara en fantastisk katalysator för att bidra till nytänkande pan-nordiska samarbeten som lyfter våra gemensamma nordiska värderingar och idéer. Vi har höga förväntningar på ansökningarna i den här utlysningen och vi ser fram emot att överraskas av nya samarbetskonstellationer och spännande idéer på hur vi profilerar Norden i världen.

Två vägar att söka medel

Profileringsprojektet prioriterar ansökningar med en stark nordisk berättelse och som både kan bidra till förändring och skapa uppmärksamhet. Det är möjligt att söka medel till följande två typer av projekt:

  • Stödjande samarbeten: projekt som bidrar till att sätta nya standarder samt profilera Norden och våra gemensamma värden. Det högsta bidragsbeloppet är 250 000 DKK. 
  • Kreativa talanger: projekt som ändrar föreställningen om hur Norden ska profileras. Hög kreativ nivå med fokus på nya aktörer och idéer. Det högsta bidragsbeloppet är 50 000 DKK.

Obligatoriska ansökningskriterier:

  • Betoning av nordiska värden och strategiska fokusområden
  • En stark nordisk berättelse
  • Tvärsektoriella samarbeten/teman
  • Medfinanseringsgrad (gäller ej för Kreativa talanger)
  • Dokumenterade samarbetspartners (gäller ej för Kreativa talanger)
  • Minst tre partners, åtminstone två från olika nordiska länder (gäller ej för Kreativa talanger)

 

Sista ansökningsdatum är 30 april 2018.

ANSÖK (www.projects.thenordics.com)


För nyheter och uppdateringar följ The Nordics på: