Fortæl verden din bedste Nordenhistorie

22.03.18 | Nyhed
The Nordics
Photographer
www.thenordics.com
Har du en idé til et projekt, som kan få det nordiske til at blive højaktuelt andre steder i verden? Et samarbejde, som viser de nordiske værdier, sætter dagsordenen og har en social gennemslagskraft, som hæver sig over støjen, og som starter en debat. Hvis du har, så fortæl os om det! Profileringsprojektet modtager nu nye ansøgninger om projektmidler.

Nordisk Ministerråd udbyder midler til projekter og samarbejder, hvis formål er at styrke den nordiske profil på den globale arena og indlede nye samtaler baseret på fælles nordiske værdier. Vi ønsker nye kreative projekter, som har et stort PR-potentiale i forhold til at gennemføre strategien for international branding og positionering af Norden. Det samlede budget for ansøgningsrunden er 2,5 millioner DKK.

Ny digital platform

Dette er det fjerde udbud af projektmidler til profilering af Norden, og der er en stærkt stigende interesse for samarbejde på nordisk niveau. Til forskel fra tidligere udbud findes der nu en helt ny hjemmeside, som både fungerer som en kommunikationsplatform for projekter og som en digital værktøjskasse.

Udbud af midler til nordiske projekter har vist sig at være en fantastisk katalysator for at bidrage til et nytænkende pan-nordisk samarbejde, som viser vores fælles nordiske værdier og idéer.

Værktøjskassen, som er fyldt med billeder, film, fakta, fortællinger og andet materiale, er tilgængelige for projekter, så de kan bidrage til en fælles historie om Norden og samtidig skabe synergier mellem de forskellige projekter. Tobias Grut, som er Brand manager for Profileringsprojektet, siger:

– Udbud af midler til nordiske projekter har vist sig at være en fantastisk katalysator for at bidrage til et nytænkende pan-nordisk samarbejde, som viser vores fælles nordiske værdier og idéer. Vi har høje forventninger til ansøgningerne i dette udbud, og vi ser frem til at blive overrasket af nye samarbejdskonstellationer med spændende idéer til, hvordan vi skal profilere Norden i verden.

To typer af projekter

Profileringsprojektet prioriterer ansøgninger med en stærk nordisk fortælling, som kan bidrage til forandring og skabe opmærksomhed. Der kan søges midler til følgende to typer af projekter:

  • Bærende samarbejder: projekter, som bidrager til at sætte nye standarder samt profilere Norden og vores fælles værdier. Det højeste støttebeløb er 250.000 DKK. 
  • Kreative talenter: projekter, som ændrer forestillingen om, hvordan Norden skal profileres. Højt kreativt niveau med fokus på nye aktører og idéer. Det højeste støttebeløb er 50.000 DKK.

Obligatoriske ansøgningskriterier:

  • Betoning af nordiske værdier og strategiske fokusområder
  • En stærk nordisk fortælling
  • Tværsektorielle samarbejder/temaer
  • Medfinansieringsgrad (gælder ikke for Kreative talenter)
  • Dokumenterede samarbejdspartnere (gælder ikke for Kreative talenter)
  • Mindst tre partnere og mindst to fra forskellige nordiske lande (gælder ikke for Kreative talenter)

 

Sidste ansøgningsfrist er den 30. april 2018.

ANSØG (www.projects.thenordics.com)


Du kan få nyheder og opdateringer ved at følge The Nordics på: