La verden høre din beste Norden-historie

22.03.18 | Nyhet
The Nordics
Fotograf
www.thenordics.com
Har du en idé til et prosjekt som kan få det nordiske til å bli høyaktuelt andre steder i verden? Et samarbeid som betoner nordiske verdier, setter agendaen og har sosial gjennomslagskraft som hever seg over bruset og setter i gang debatt? Hvis du har det, så fortell det til oss! Nå tar Profileringsprosjektet imot nye søknader om prosjektmidler.

Nordisk ministerråd utlyser nye midler ment for prosjekter og samarbeid som skal styrke den nordiske profileringen på den globale arenaen og starte nye samtaler basert på felles nordiske verdier. Vi ønsker nye, kreative prosjekter som har høyt PR-potensial, for å gjennomføre strategien for internasjonal merkevarebygging og posisjonering av Norden. Det totale budsjettet for søknadsrunden er på 2,5 millioner DKK.

Ny digital plattform

Dette er den fjerde utlysningen av prosjektmidler for profilering av Norden, og interessen for samarbeid på nordisk nivå øker i rask takt. Det nye denne gangen er at det tilbys en helt ny nettside som både fungerer som kommunikasjonsplattform for prosjektene og digital verktøykasse.

– Utlysninger av midler til nordiske prosjekter har vist seg å være en fantastisk katalysator for å bidra til nytenkende pan-nordisk samarbeid som løfter våre felles nordiske verdier og ideer

Verktøykassen er fylt med bilder, filmer, fakta, fortellinger og annet materiale, og er tilgjengelig for prosjektene slik at de kan bidra til en felles historie om Norden og samtidig skape synergier mellom de ulike prosjektene. Tobias Grut, brand manager for Profileringsprosjektet, sier:

– Utlysninger av midler til nordiske prosjekter har vist seg å være en fantastisk katalysator for å bidra til nytenkende pan-nordisk samarbeid som løfter våre felles nordiske verdier og ideer. Vi har høye forventninger til søknadene i denne utlysningen, og vi ser fram til å bli overrasket av nye samarbeidskonstellasjoner og spennende ideer om hvordan vi profilerer Norden i verden.

To måter å søke midler på

Profileringsprosjektet prioriterer søknader med en sterk nordisk fortelling og som både kan bidra til endring og skape oppmerksomhet. Det er mulig å søke midler til følgende to typer prosjekter:

  • Støttende samarbeid: prosjekter som bidrar til å sette nye standarder samt profilere Norden og våre felles verdier. Det høyeste bidragsbeløpet er DKK 250 000. 
  • Kreative talenter: prosjekter som endrer forestillingen om hvordan Norden skal profileres. Høyt kreativt nivå med fokus på nye aktører og ideer. Det høyeste bidragsbeløpet er DKK 50 000.

Obligatoriske søknadskriterier:

  • Betoning av nordiske verdier og strategiske fokusområder
  • En sterk nordisk fortelling
  • Tverrsektorielt samarbeid/temaer
  • Medfinansieringsgrad (gjelder ikke for Kreative talenter)
  • Dokumenterte samarbeidspartnere (gjelder ikke for Kreative talenter)
  • Minst tre partnere, og minst to av dem fra ulike nordiske land (gjelder ikke for Kreative talenter)

 

Siste søknadsdato er 30. april 2018..

SØK (www.projects.thenordics.com)

For nyheter og oppdateringer, følg The Nordics på: