”Motståndet mot jämställdhet är välorganiserat”

27.09.22 | Nyhet
demonstration
Photographer
Scanpix
Runt om i världen begränsas kvinnors rätt till abort. Kvinnor och flickor är inte fria att klä sig som de vill. LGBTI-personer utsätts för dödligt våld. Nu bemöter de nordiska jämställdhetsministrarna bakslagen mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter i en ny internationell satsning.

De nordiska jämställdhetsministrarna möttes i Oslo idag, en stad där två personer sköts till döds och 26 skadades under Pride i somras.

Ett exempel på just det, ibland våldsamma, bakslag som ministrarna vill bekämpa.   

Dags att vara tydlig

-    Vi ser en stor tillbakagång för jämställdställdhet och rättigheter för LGBTI-personer världen över, men det sker också i högsta grad i Norden. Vi ska tydligt säga ifrån att vi inte accepterar det. I stället ska vi fortsätta den positiva utvecklingen för jämställdhet, säger Anette Trettebergstuen, jämställdhetsminister i Norge och värd för mötet. 

Flickor, kvinnor, LGBTI-personer 

Redan för ett år sedan började ministrarna diskutera bakslagen, mot jämställdhet i allmänhet, och mot flickors, kvinnors och LGBTI -personers rättigheter i synnerhet.  

Under året som gått har de nordiska jämställdhetsministrarna förberett sig för att bemöta bakslagen och motståndet.  

Motståndet ska tryckas tillbaka 

 “Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap”, heter den tvååriga plan som jämställdhetsministrarna beslutade om på sitt Oslomöte, med en finansiering på 500 000 danska kronor. 

I planen skriver ministrarna att ”motståndet mot jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och lika rättigheter för LGBTI -personer, är välorganiserat, välfinansierat och välkoordinerat”.

Överraskande koordinerat

-   För mig var det en överraskning att se hur koordinerat arbetet är med att motarbeta universella mänskliga rättigheter. Även i Finland kan vi se samma tendenser, trots att vi är en demokratisk rättsstat med höga ambitioner för jämställdhet, säger Thomas Blomqvist, jämställdhetsminister i Finland.

 

Planen går ut på att oftare än idag tala med en samstämmig nordisk röst i jämställdhets- och rättighetsfrågor, och därmed skapa ett tryck vid olika internationella förhandlingar och mötesplatser.  

Norden har viktig roll

Den innehåller också möjligheter att arrangera debatter eller kunskapsmaterial, kanske i form av en handbok för nordiska ambassader världen över med nordiska ståndpunkter och exempel.  

 

-    Det är viktigt att just Norden tar den här rollen eftersom vi har hög trovärdighet när det gäller jämställdhet och LGBTI -rättigheter, säger Trine Bramsen, jämställdhetsminister i Danmark.  

Contact information