"Motstanden mot likestilling er velorganisert"

27.09.22 | Nyhet
demonstration
Photographer
Scanpix
Rundt i verden begrenses kvinners rett til abort. Kvinner og jenter er ikke frie til å kle seg som de vil. LGBTI-personer utsettes for dødelig vold. Nå imøtegår de nordiske likestillingsministrene tilbakeslagene mot likestilling og LGBTI-rettigheter i en ny internasjonal satsing.

De nordiske likestillingsministrene møttes i dag i Oslo, der to personer ble skutt til døde og 26 ble skadet under Pride i sommer.

Et eksempel på nettopp det, iblant voldsomme, tilbakeslaget som ministrene vil bekjempe.

På tide å være tydelig

– Vi ser en stor tilbakegang for likestilling og rettigheter for LGBTI-personer verden over, men det skjer også i høyeste grad i Norden. Vi skal si tydelig ifra om at vi ikke aksepterer det. I stedet skal vi videreføre den positive utviklingen for likestilling, sier Anette Trettebergstuen, likestillingsminister i Norge og vert for møtet. 

Jenter, kvinner, LGBTI-personer

Allerede for et år siden begynte ministrene å diskutere tilbakeslagene mot likestilling generelt og mot jenters, kvinners og LGBTI-personers rettigheter spesielt.

I løpet av året som har gått, har de nordiske likestillingsministrene forberedt seg på å imøtegå tilbakeslagene og motstanden.

Motstanden skal presses tilbake

 “Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap” heter den toårige planen som likestillingsministrene vedtok på Oslo-møtet, med en finansiering på 500 000 danske kroner.

I planen skriver ministrene at “motstanden mot likestilling, kvinners og jenters rettigheter og like rettigheter for LGBTI-personer er velorganisert, velfinansiert og velkoordinert”.

Overraskende koordinert

– For meg var det en overraskelse å se hvor koordinert arbeidet er med å motarbeide universelle menneskerettigheter. Også i Finland kan vi se samme tendenser, til tross for at vi er en demokratisk rettsstat med høye ambisjoner for likestilling, sier Thomas Blomqvist, likestillingsminister i Finland.

Planen går ut på å oftere enn i dag snakke med en enhetlig nordisk stemme i likestillings- og rettighetsspørsmål, og dermed skape et trykk ved ulike internasjonale forhandlinger og møteplasser.

Norden har en viktig rolle

Den inneholder også muligheter for å organisere debatter eller kunnskapsmateriale, kanskje i form av en håndbok for nordiske ambassader verden over, med nordiske standpunkter og eksempler.

– Det er viktig at nettopp Norden tar denne rollen ettersom vi har høy troverdighet når det gjelder likestilling og LGBTI-rettigheter, sier Trine Bramsen, likestillingsminister i Danmark.

Contact information