Norden har en roll att spela i kampen mot varmare klimat

13.09.18 | Nyhet
Nils Westergaard
Fotograf
Matts Lindqvist
Klimatförändringen går nu så fort att det är omöjligt för forskarna att förutse utvecklingen. Det var budskapet när Nordiska rådet diskuterade den globala uppvärmningen på sitt septembermöte i Nuuk, Grönland. Beskedet var också att Norden har en roll att spela.

Debatten inleddes med föredrag av Thomas Juul Pedersen, forskare på Grönlands naturinstitut, och Nils Westergaard, chef för planläggnings- och policysektionen vid Arktisk Kommando, en enhet inom det danska försvaret som sköter övervakningen av Grönland.

De gav sin syn på klimatförändringarna i Arktis under rubriken Klimatförändringar – det som har hänt och det som förväntas hända.

Deras besked var entydiga. Klimatförändringen är ett faktum. Det känner man av inte minst på Grönland, där följderna kan bli dramatiska när inlandsisen smälter.

- Klimatförändringen är en realitet, det är inga spekulationer. Och här i Arktis märker vi det mer än på andra ställen. Till och med forskarna är överraskade över hur fort det går. I det skede som forskarna har en modell klar för hur klimatet förväntas utveckla sig så är den redan föråldrad. Allt ändrar sig snabbare än någon kan förutse, sade Juul Pedersen.

 

Jag tycker att det finns många möjligheter till nordiskt samarbete i den här frågan. Vi i Norden är duktiga på att hitta innovativa lösningar på problem.

Karin Gaardsted

Mera isfritt i haven

Nils Westergaard och hans kollegor på Arktisk Kommando ser följderna av den globala uppvärmningen i sitt vardagliga jobb. Nya isfria rutter ger större områden att patrullera till havs. Nu finns det isfria områden också i haven norr om Grönland, enligt Westergaard.

- Det är en utmaning. Så fort det är öppet vatten så söker sig människor dit för att utnyttja de resurser som finns och det måste vi förhålla oss till.

Nordiska rådets president Michael Tetzschner slog i sitt inlägg fast att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Han konstaterade också att Norden har en roll att spela.

- Nordiska rådet har beslutat att arbeta för att FN:s hållbarhetsmål ska få ökad uppmärksamhet. Här är klimatförändringarna självfallet helt centrala. "Best practice" från vår egen region kan vara en god utgångspunkt för att öka kunskapen också på andra håll i världen. Och vi ska också själva aktivt söka kunskap av andra, sade Tetzschner.

Norden bra på lösningar

Karin Gaardsted (socialdemoktratiska gruppen) slog också hon ett slag för nordiskt samarbete.

- Jag tycker att det finns många möjligheter till nordiskt samarbete i den här frågan. Vi i Norden är duktiga på att hitta innovativa lösningar på problem, sade Gaardsted.

Det här var första gången sedan Nordiska rådet bildades 1952 som hela rådet samlades till möten på Grönland. Mötesplatsen satte stark prägel på agendan, där klimat och hållbarhet var högt prioriterat. Mötena hölls den 12-13 september.