Norden har en rolle å spille i kampen mot varmere klima

13.09.18 | Nyhet
Nils Westergaard
Photographer
Matts Lindqvist
Klimaendringene går nå så fort at det er umulig for forskerne å forutse utviklingen. Det var budskapet da Nordisk råd diskuterte den globale oppvarmingen på sitt septembermøte i Nuuk på Grønland. Beskjeden var også at Norden har en rolle å spille.

Debatten ble innledet med foredrag av Thomas Juul Pedersen, forsker ved Grønlands naturinstitutt, og Nils Westergaard, sjef for havmiljøenheten i Arktisk Kommando, en enhet innenfor det danske forsvaret som tar seg av overvåkingen av Grønland.

De kom med sitt syn på klimaendringene i Arktis under overskriften Klimaendringer – det som har hendt, og det som ventes å hende.

Budskapene deres var entydige. Klimaendringene er et faktum. Det merker man ikke minst på Grønland, der følgene kan bli dramatiske når innlandsisen smelter.

– Klimaendringene er en realitet, det er ikke spekulasjoner. Og her i Arktis merker vi det mer enn andre steder. Til og med forskerne er overrasket over hvor fort det går. Så snart forskerne har klar en modell for hvordan klimaet ventes å utvikle seg, er den allerede foreldet. Alt endrer seg raskere enn noen kan forutse, sa Juul Pedersen.

 

Jeg mener at det finnes mange muligheter for nordisk samarbeid i dette spørsmålet. Vi i Norden er flinke til å finne innovative løsninger på problemer.

Karin Gaardsted

Mer isfritt i havene

Nils Westergaard og hans kollegaer på Arktisk Kommando ser følgene av den globale oppvarmingen i sin daglige jobb. Nye isfrie ruter gir større områder å patruljere til havs. Nå finnes det isfrie områder også i havene nord for Grønland, ifølge Westergaard.

– Det er en utfordring. Så snart det er åpent vann, søker mennesker seg dit for å utnytte de ressursene som finnes, og det må vi forholde oss til.

Nordisk råds president Michael Tetzschner slo i sitt innlegg fast at klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Han konstaterte også at Norden har en rolle å spille.

– Nordisk råd har vedtatt å arbeide for at FNs bærekraftmål skal få økt oppmerksomhet. Her står klimaendringene selvfølgelig helt sentralt. Beste praksiser fra vår egen region kan være et godt utgangspunkt for å øke kunnskapen også i andre deler av verden. Og vi må også selv aktivt søke kunnskap fra andre, sa Tetzschner.

Norden gode på løsninger

Karin Gaardsted (den sosialdemokratiske gruppen) slo også et slag for nordisk samarbeid.

– Jeg mener at det finnes mange muligheter for nordisk samarbeid i dette spørsmålet. Vi i Norden er flinke til å finne innovative løsninger på problemer, sa Gaardsted.

Dette var første gang hele Nordisk råd var samlet til møter på Grønland siden rådet ble dannet i 1952. Møteplassen satte sterkt preg på agendaen, der klima og bærekraft var høyt prioritert. Møtene ble avholdt 12.–13. september.

Contact information