Nordiska gränskontroller måste lösas på EU-nivå

19.04.16 | Nyhet
Henrik Dam Kristensen
Fotograf
Morten Brakestad
Det krävs lösningar på EU-nivå och starkare nordiskt samarbete för att lösa flyktingfrågan och få bort gränskontrollerna i Norden. Det betonade flera talare när gränskontroller debatterades på Nordiska rådets temasession i Oslo.

Michael Tetzschner från den Konservativa gruppen var en av dem som lyfte fram EU:s roll och betydelsen av ett fungerande Schengen-samarbete som en lösning på flyktingkrisen. Först när EU:s yttre gränser är under kontroll kan också de nordiska gränsproblemen lösas, sade han.

- Om inte Schengensamarbetet effektiveras finns det ingen annan möjlighet än att upprätthålla gränskontroller på nationell nivå också i vår del av världen så länge migrationstrycket håller i sig, sade Tetzschner, som ändå hoppades att gränskontrollerna i Norden blir temporära.

Efter debatten fick Tetzschler en fråga av en journalist om inte hans resonemang innebär att EU får ta över delar av det som hör till det nordiska samarbetet.

- Ja, det kan man säga. Vi klarar inte av att upprätthålla passfrihet om Schensystemet inte fungerar och Dublinförordningen är satt ur spel..

Ökat nordiskt samarbete

Många talare i debatten uttryckte också en stark önskan om ökat nordiskt samarbete för att få bort gränskontrollerna.

- Om EU:s yttre gräns och det nya fördelningssystemet av flyktingar inom EU inte fungerar så måste vi inom Norden ha en dialog och fundera på hur vi ska hantera situationen. Då måste våra ministrar samtala och hitta lösningar, sade Socialdemokraternas Phia Andersson.

- Om inte Schengensamarbetet effektiveras finns det ingen annan möjlighet än att upprätthålla gränskontroller på nationell nivå också i vår del av världen så länge migrationstrycket håller i sig.

 

Debatten inleddes med ett anförande av finländska ministern Anne Berner, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna. Hon informerade Nordiska rådets medlemmar om att samarbetsministrarna på ett möte som föregick debatten bland annat beslutat att öka satsningarna på integration och intensifiera arbetet med att lindra de negativa konsekvenserna av gränskontroller. Målet är fri rörlighet i Norden.

"Extraordinär situation"

Carl Haglund från Mittengruppen var nöjd med samarbetsministrarnas löfte.

- Det är bra att inställningen på ministerrådssidan är den att det här är en temporär lösning, och att man har ärmarna uppkavlade vad gäller åtgärder som på sikt bidrar till att vi kommer ifrån den här situationen.

Juho Eerola, som representerar Nordisk frihet, kom med ett förslag att Nordiska rådet borde tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram lösningar på den nordiska invandringspolitiken.

- Gruppen skulle bestå av medlemmar från alla partigrupper och de som står utanför en partigrupp, sade Eerola.

På en presskonferens efter debatten sade Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen att Norden är i en extraordinär situation och att ”extraordinära situationer kräver extraordinära lösningar”.

- Därför har jag respekt för de åtgärder som vidtagits, men som nordisk politiker hoppas jag mycket på att det blir för en kort period.

Webb-tv

Michael Tetzschner om EU:s roll i flyktenkrisen och betydelsen av ett fungerande Schengen-samarbete: