Nordiske grensekontroller må løses på EU-nivå

19.04.16 | Nyhet
Henrik Dam Kristensen
Fotograf
Morten Brakestad
Det kreves løsninger på EU-nivå og sterkere nordisk samarbeid for å løse flyktningspørsmålet og få bort grensekontrollene i Norden. Det understreket flere talere da grensekontroller ble debattert på Nordisk råds temasesjon i Oslo.

Michael Tetzschner fra Den konservative gruppen var en av dem som tok opp EUs rolle og betydningen av et fungerende Schengen-samarbeid som en løsning på flyktningkrisen. Først når EUs ytre grenser er under kontroll, kan også de nordiske grenseproblemene løses, sa han.

– Hvis ikke Schengen-samarbeidet effektiviseres, har vi ingen annen mulighet enn å opprettholde grensekontroller på nasjonalt nivå også i vår del av verden så lenge migrasjonstrykket varer, sa Tetzschner, som likevel håpet at grensekontrollene i Norden blir midlertidige.

Etter debatten fikk Tetzschner et spørsmål fra en journalist om ikke hans resonnement innebærer at EU må ta over deler av det som hører til det nordiske samarbeidet.

– Ja, det kan man si. Vi greier ikke å opprettholde passfrihet dersom Schengen-systemet ikke fungerer og Dublin-forordningen er satt ut av spill.

Økt nordisk samarbeid

Mange talere i debatten uttrykte også et sterkt ønske om økt nordisk samarbeid for å få bort grensekontrollene.

– Hvis EUs ytre grense og det nye fordelingssystemet av flyktninger i EU ikke fungerer, så må vi i Norden ha en dialog og vurdere hvordan vi skal håndtere situasjonen. Da må våre ministre snakke sammen og finne løsninger, sa Sosialdemokratenes Phia Andersson.

– Hvis ikke Schengen-samarbeidet effektiviseres, har vi ingen annen mulighet enn å opprettholde grensekontroller på nasjonalt nivå også i vår del av verden så lenge migrasjonstrykket varer.

 

Debatten ble innledet med et innlegg av den finske ministeren Anne Berner, som er leder for de nordiske samarbeidsministrene. Hun informerte Nordisk råds medlemmer om at samarbeidsministrene på et møte i forkant av debatten blant annet hadde vedtatt å øke satsingene på integrering og intensivere arbeidet med å dempe de negative konsekvensene av grensekontroller. Målet er fri bevegelighet i Norden.

"Ekstraordinær situasjon"

Carl Haglund fra Midtengruppen var fornøyd med samarbeidsministrenes løfte.

– Det er bra at innstillingen på ministersiden er at dette er en midlertidig løsning, og at man har brettet opp ermene når det gjelder tiltak som på sikt bidrar til at vi kommer bort fra denne situasjonen.

Juho Eerola, som representerer Nordisk frihet, kom med et forslag om at Nordisk råd burde nedsette en arbeidsgruppe med oppgave å utarbeide løsninger på den nordiske innvandringspolitikken.

– Gruppen skal bestå av medlemmer fra alle partigrupper og de som står utenfor en partigruppe, sa Eerola.

På en pressekonferanse etter debatten sa Nordisk råds president Henrik Dam Kristensen at Norden er i en ekstraordinær situasjon, og at "ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære løsninger".

– Derfor har jeg respekt for de tiltakene som er innført, men som nordisk politiker håper jeg veldig på at det blir for en kort periode.

Nett-tv

Michael Tetzschner om EUs rolle i flyktningkrisen og viktigheten av et fungerende Schengen-samarbeid: