Nordiska rådet fördömer i skarpa ordalag Rysslands attack på Ukraina

02.03.22 | Nyhet
Den ryska invasionen av Ukraina 2022.
Fotograf
Ty Oneil/Zuma/Ritzau Scanpix
Uttalande av Nordiska rådets presidium med anledning av Rysslands invasion av Ukraina:

Nordiska rådets presidium fördömer i de mest kraftfulla ordalag Rysslands brutala, olagliga och oprovocerade invasion av Ukraina. Ryssland bär ensamt det fulla ansvaret för invasionen, som strider mot folkrätten, internationell lag och den europeiska säkerhetsordningen. Ukraina är en fredlig, suverän nation och dess integritet måste respekteras av Ryssland.

Den fullskaliga militära attacken mot Ukraina hotar freden och stabiliteten i hela Europa. Vi uppmanar kraftfullt Ryssland att omedelbart avsluta sina militära insatser och villkorslöst dra tillbaka sina styrkor från hela Ukraina.

Våra tankar är hos det ukrainska folket, som utsätts för fruktansvärda och brutala bombangrepp av de ryska trupperna. De meningslösa ryska övergreppen, med civila dödsoffer och skadade och med massiva flyktingströmmar som följd, visar på den ryska ledningens totala avsaknad av respekt för människoliv och människors rätt till frihet och demokrati.

Vi stödjer fullt ut det ukrainska folkets kamp och uppmanar samtliga länder att bistå Ukraina med all upptänklig hjälp landet behöver. Vi ger också vårt fulla stöd till den demokratiskt valda presidenten i Ukraina och vi står solidariskt bakom alla de ukrainare som nu försvarar sitt land mot angriparna.

Nordiska rådet bildades som en fredlig samarbetsorganisation i kölvattnet av Andra världskriget och har under sin 70 år långa existens alltid stått upp för demokrati, fred och mänskliga rättigheter.

Lösningen på kriget ligger helt hos Ryssland. Om Ryssland lägger ner sina vapen och drar tillbaka sina trupper från Ukraina så avslutas kriget.

 

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.