Nordiska rådet stödjer de demokratiska krafterna i Polen

10.03.20 | Nyhet
Nordiska rådet besökte polska senaten den 9-10 mars 2020.
Fotograf
Marta Marchlewska/Kancelaria Senatu

På bilden: Michael Tetzschner (presidiemedlem i Nordiska rådet), Tomasz Grodzki (talman i Polens senat), Silja Dögg Gunnarsdóttir (president i Nordiska rådet), Erkki Tuomioja (presidiemedlem i Nordiska rådet) och Gabriela Morawska-Stanecka (vice talman i Polens senat).

Demokrati, mänskliga rättigheter och säkerhetsfrågor stod på dagordningen då Nordiska rådet besökte den polska senaten den 9-10 mars. Nordiska rådet var inbjudet av senatens talman Tomasz Grodzki, som tillhör oppositionen i Polen.

Besöket var ett resultat av att Nordiska rådets nuvarande president Silja Dögg Gunnarsdóttir och dåvarande president Hans Wallmark träffade Tomasz Grodzki vid Baltiska församlingens möte i Riga i november 2019. Efter mötet bjöd Grodzki in Nordiska rådet till det polska parlamentets överhus, senaten, i avsikt att återuppta och stärka samarbetet med de nordiska länderna.

Samarbetet mellan det polska parlamentet och Nordiska rådet har legat nere sedan 2015 då nationalistiska partiet Lag och Rättvisa (PIS) kom till makten.

Täta kontakter viktiga

Silja Dögg Gunnarsdóttir, som ledde Nordiska rådets delegation under besöket, betonade att täta kontakter med Polen är av största betydelse särskilt nu när det regerande partiet PIS genomför reformer som ses som hot mot demokratin och rättsstatsprincipen.

- Utvecklingen i Polen är mycket oroande. De kontroversiella ingreppen i rättsystemet, myndigheternas inblandning i mediernas arbete och inställningen till hbtqpersoner strider både mot min personliga övertygelse och även mot de demokratiska värderingar som Nordiska rådet står för. Det är oerhört viktigt att vi i Norden håller en tät kontakt med våra polska kollegor och visar vårt starka stöd för de demokratiska röster som finns, säger Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Polen viktig partner för Norden

PIS håller i dag presidentposten och premiärministerposten i Polen och har även majoritet i Sejm, underhuset i det polska parlamentet. PIS har de senaste åren genomfört en rad reformer som går emot EU:s grundvärderingar och det har fått både EU-kommissionen och EU-parlamentet att rikta skarp kritik mot de polska myndigheterna.

För tillfället är senaten en av få institutioner i Polen där oppositionen har majoritet.

För de nordiska länderna är Polen är viktig samarbetspartner och handelspartner och även en viktig aktör i Östersjöområdet. Dessutom bor det tiotusentals polacker i de nordiska länderna. Ett naturligt tema för diskussionerna under besöket var därför förhållandena för de polacker som bor och arbetar i Norden.

Nordiska rådet träffade också senatens utrikesutskott. Där stod bland annat säkerhetspolitik i fokus, och särskilt situationen i Ukraina.

Även desinformation och falska nyheter avhandlades under besöket. Falska nyheter är ett prioriterat tema för Island, som i år har presidentskapet i Nordiska rådet. 

Nordiska rådets delegation bestod av Silja Dögg Gunnarsdóttir samt presidiemedlemmarna Michael Tetzschner (Norge) och Erkki Tuomioja (Finland).

Nordiska rådet är det officiella organet för samarbetet mellan de nordiska parlamenten. Rådet har 87 medlemmar som kommer från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.