Nordisk råd støtter de demokratiske kreftene i Polen

10.03.20 | Nyhet
Nordiska rådet besökte polska senaten den 9-10 mars 2020.
Fotograf
Marta Marchlewska/Kancelaria Senatu

På bildet: Michael Tetzschner (presidiemedlem i Nordisk råd), Tomasz Grodzki (president i Polens senat), Silja Dögg Gunnarsdóttir (president i Nordisk råd), Erkki Tuomioja (presidiemedlem i Nordisk råd) og Gabriela Morawska-Stanecka (visepresident i Polens senat).

Demokrati, menneskerettigheter og sikkerhetsspørsmål sto på dagsordenen da Nordisk råd besøkte det polske senatet 9.–10. mars. Nordisk råd var invitert av senatets president Tomasz Grodzki, som tilhører opposisjonen i Polen.

Besøket var et resultat av at Nordisk råds nåværende president Silja Dögg Gunnarsdóttir og daværende president Hans Wallmark møtte Tomasz Grodzki på Baltisk forsamlings møte i Riga i november 2019. Etter møtet inviterte Grodzki Nordisk råd til det polske parlamentets overhus, senatet, i den hensikt å gjenoppta og styrke samarbeidet med de nordiske landene.

Samarbeidet mellom det polske parlamentet og Nordisk råd har ligget nede siden 2015, da det nasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet (PIS) kom til makten.

Tette kontakter viktig

Silja Dögg Gunnarsdóttir, som ledet Nordisk råds delegasjon under besøket, understreket at tette kontakter med Polen er av største betydning, spesielt nå som det regjerende partiet PIS gjennomfører reformer som anses som trusler mot demokratiet og rettsstatsprinsippet.

– Utviklingen i Polen er svært urovekkende. De kontroversielle inngrepene i rettssystemet, myndighetenes innblanding i medienes arbeid og innstillingen til hbtq-personer strider både mot min personlige overbevisning og mot de demokratiske verdiene Nordisk råd står for. Det er uhyre viktig at vi i Norden holder tett kontakt med våre polske kolleger og viser vår sterke støtte til de demokratiske stemmene som finnes, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Polen viktig partner for Norden

PIS har i dag presidentposten og statsministerposten i Polen, og har også flertallet i Sejm, underhuset i det polske parlamentet. PIS har de senere årene gjennomført en rekke reformer som går mot EUs grunnverdier, og det har fått både EU-kommisjonen og EU-parlamentet til å rette skarp kritikk mot de polske myndighetene.

For øyeblikket er senatet en av få institusjoner i Polen der opposisjonen har flertallet.

For de nordiske landene er Polen en viktig samarbeidspartner og handelspartner og også en viktig aktør i Østersjø-området. Dessuten bor det titusenvis av polakker i de nordiske landene. Et naturlig tema for diskusjonene under besøket var derfor forholdene for polakkene som bor og jobber i Norden.

Nordisk råd møtte også senatets utenrikskomité. Der sto blant annet sikkerhetspolitikk i fokus, og spesielt situasjonen i Ukraina.

Også desinformasjon og falske nyheter ble diskutert under besøket. Falske nyheter er et prioritert tema for Island, som har presidentskapet i Nordisk råd i år. 

Nordisk råds delegasjon besto av Silja Dögg Gunnarsdóttir samt presidiemedlemmene Michael Tetzschner (Norge) og Erkki Tuomioja (Finland).

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.