Paula Lehtomäki går till nytt jobb

03.06.22 | Nyhet
porträtt av Paula Lehtomäki
Fotograf
Ninni Andersson
Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, går vidare till uppdraget som verkställande direktör för Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Därmed avslutar hon sitt uppdrag på Nordiska ministerrådet i september 2022, ett halvår innan förordnandet löper ut.

- Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin, och jag ser fram emot att fortsatt jobba för ett mer resultatinriktat och fokuserat nordiskt samarbete under de kommande månaderna, säger Paula Lehtomäki.   

 

Under Paula Lehtomäkis ledning har Nordiska ministerrådet koncentrerat verksamheten för att med full kraft kunna leverera på statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.   

 

Paula Lehtomäki tillträdde sitt fyraåriga uppdrag som generalsekreterare i mars 2019, och hennes mandat skulle ha löpt ut i mars 2023. 

 

Processen för att rekrytera en ny generalsekreterare är påbörjad.

Kontakt