Statsministrarnas globala satsning ger konkreta resultat

23.05.18 | Nyhet
Statsministrar i Örnsköldsvik
Photographer
Victor Svedberg, Swedish Government Officies
Stor synlighet, en lång rad konkreta samarbetsprojekt och många nya exportmöjligheter. På sitt informella sommarmöte i Örnsköldsvik i Sverige, fick de nordiska statsministrarna bland annat ta del av en mellanrapport om Nordic Solutions to Global Challenges, som de själva tog initiativ till hösten 2015.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten informerade statsministrarna om hur arbetet inom ramen för statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges framskrider.  

Statsministrarna var mycket nöjda, och betonade vikten av att resultaten följs upp och utvärderas. 
- Flera av de lösningar som lyfts fram i initiativet är intressanta och vi skall utreda hur de kan föras vidare under kommande år, säger Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir. Island har ordförandeskapet i ministerrådet 2019.

Nordiskt svar på Agenda 2030

Initiativet är ett sätt för Norden att omsätta ord till handling. Målsättningarna som har ställts upp är tätt kopplade till de globala hållbarhetsmålen, och ambitionen är klar: Statsministrarna vill dela med sig av den kunskap, de värderingar och de erfarenheter Norden har, och på det sättet medverka till att uppnå Agenda 2030-målen. 

Aktiviteter i 30 länder

50 strategiska resultat har redan nu inrapporterats, med samarbetsparter i ett trettiotal länder runtom i världen, bl. a. Indien, Zambia, Etiopien, Polen och Ukraina.

Initiativet fokuserar på områden där de nordiska länderna är starka: klimat och energi, urbanisering, välfärdslösningar, jämställdhet och hållbar matproduktion och –konsumtion.

Treårig satsning

Totalbudgeten för  Nordic Solutions to Global Challenges uppgår till ca 74 miljoner DKK. Initiativets programperiod är 2017-2019.

Statsministrarna diskuterade också gemensamma satsningar på utveckling av 5G-nätet och digitalisering under sitt möte. 

Nordiska ministerrådet kommer att prioritera arbete för fri rörlighet och mobilitet under de kommande tre åren, bland annat genom digitalt samarbete.