Verksamheten på Nordiska Ministerrådets kontor i St. Petersburg begränsas.

23.01.15 | Nyhet
Nordiska Ministerrådets kontor i St. Petersburg inhiberar eller skjuter upp stora delar av sin planerade verksamhet i St. Petersburg. Alla kontorets samarbetspartners har informerats om detta.

Beslutet om att delar av verksamheten läggs på is har fattats med hänsyn till det förändrade juridiska läget, som en konsekvens av att det  ryska justitieministeriet inkluderade Ministerrådets kontor på sin lista över utländska agenter. Beslutet gäller tillsvidare, och läget uppdateras dagligen.

I ett brev till sina samarbetsparter beklagar ministerrådet de eventuella olägenheter som den inhiberade verksamheten kan leda till.

Framtiden för verksamheten kontoret i St. Petersburg avgörs på basen av resultaten av förhandlingar mellan den ryska regeringen och Nordiska Ministerrådet.