Virksomheten ved Nordisk ministerråds kontor i St. Petersburg begrenses

23.01.15 | Nyhet
Nordisk ministerråds kontor i St. Petersburg innstiller eller utsetter store deler av sin planlagte virksomhet i St. Petersburg. Alle kontorets samarbeidspartnere har blitt informert om dette.

Beslutningen om at deler av virksomheten legges på is, er fattet med hensyn til den endrede juridiske situasjonen, som en konsekvens av at det  russiske justisdepartementet inkluderte Ministerrådets kontor på sin liste over utenlandske agenter. Beslutningen gjelder inntil videre, og situasjonen oppdateres daglig.

I et brev til sine samarbeidspartnere beklager ministerrådet eventuelle uleiligheter som den innstilte virksomheten kan medføre.

Framtiden for virksomheten ved kontoret i St. Petersburg avgjøres på grunnlag av resultatene av forhandlinger mellom den russiske regjeringen og Nordisk ministerråd.