Vi har ett gemensamt ansvar för havet

10.04.18 | Nyhet
Fiskerbåd ved Grindavik på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden står enat för att skydda havet och livet i det som vår viktigaste naturresurs. Havet och FN:s hållbarhetsmål nummer 14 var tema på Nordiska rådets temasession i Akureyri.

 - Havet är hela Nordens skafferi. Och det ska det vara också i framtiden. Det ger mat till miljoner av människor över hela världen. Vi är tvungna att behandla havet på ett hållbart sätt, säger Annette Lind från den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

Havet är ett speciellt prioriterat område i det nordiska samarbetet i år, under Norges presidentskap i Nordiska rådet. I det norska programmet för 2018 står det bland annat att presidentskapet ska arbeta för att de nordiska länderna tillsammans är pådrivare för ett “reglerat och hållbart utnyttjande av resurserna i havet”.

Klimatförändringarna kan påverka havsströmmarna och därmed ekologin i haven. Både teori och empirisk undersökning visar att den globala medeltemperaturen stiger på grund av klimatgasutsläpp. Energibalansen mellan solen och jorden har påverkats av mänsklig aktivitet. Generellt blir jorden varmare, men det kan förekomma stora regionala skillnader. Högre havstemperaturer kan leda till att fisk migrerar norrut från alltför varma havsområden vilket därmed betyder ökad fångstpotential. Men det sammanhänger med vissa risker, och effekten kan vara mycket negativ på grund av klimatförändringarnas möjliga inverkan på havsströmmar, försurning och lägre syrehalt i havet.

Globalt problem 

Klimatförändringarna är globala och kan endast hanteras genom globala insatser. Parisavtalet från 2015 är centralt i insatsen för att reducera utsläpp av klimatgaser. Norden kan bidra med ledarskap och visa vägen mot ett klimatneutralt samhälle. Men klimatförändringarna kan inte undgås. Norden kan samarbeta kring att skaffa kunskap om hur försurning och ändringar i havsströmmen påverkar havets ekologi och hur de kustsamhällen som kommer att påverkas av detta kan förbereda sig.

- När vi ser hur det moderna samhället har matat havet med plast, koldioxid och föroreningar generellt, så är det väldigt viktigt att hela världen fokuserar på havet - och det gäller också oss i Norden, säger Solfrid Lerbrekk från Nordisk grön vänster i Nordiska rådet.

Matkälla

Norden har stora havsområden. Därför är det inte överraskande att de nordiska länderna är relativt stora fiskenationer. För de nordiska kustsamhällena vid Nordatlanten spelar fiske en väsentlig ekonomisk roll. Kunskapsbaserat, hållbart bruk av havets resurser och friska ekosystem är avgörande för fiskets framtid. Detta är något som Vilhjálmur Árnason från Island och den konservativa gruppen i Nordiska rådet är speciellt engagerad i.

- Det har stor betydelse för Island att Nordiska råd sätter fokus på havet eftersom Island bygger hela sitt samhälle på och kring havet. Island är ett örike och därmed helt beroende av havet. Vi har lyckats med att utnyttja havets resurser på ett bra sätt. Det är centralt för vårt samhälle och för kommande generationer att resurserna finns även i framtiden, säger Árnason.