Vi har et felles ansvar for havet

10.04.18 | Nyhet
Fiskerbåd ved Grindavik på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden står sammen om å sikre havet og livet i det som vår viktigste naturressurs. Havet og FNs bæredyktighetsmål nummer 14 var tema på Nordisk råds temasession i Akureyri.

 - Havet er hele Nordens matkammer. Det skal det også være i fremtiden. Det gir mat til millioner av mennesker over hele verden. Vi er nødt til å behandle havet på en bæredyktig måte, sier Annette Lind fra den Sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd.

Havet er et spesielt prioritert område i det nordiske samarbeidet i år, under Norges presidentskap i Nordisk råd. I det norske programmet for 2018 står det blant annet at presidentskapet skal arbeide for at de nordiske landene sammen er pådrivere for en “regulert og bærekraftig utnytting av ressursene i havet”.

Klimaendringene kan påvirke havstrømmene, og dermed økologien i havene. Både teorien og empirisk undersøkelse viser at den globale middel-temperaturen stiger på grunn av utslipp av klimagasser. Energibalansen mellom solen og jorden er påvirket av menneskelig aktivitet. Generelt vil jorden bli varmere, men det kan være store regionale forskjeller. Høyere havtemperaturer vil kunne føre til at fisk migrerer nordover fra for varme havområder og dermed bety økt fangstpotensiale. Men det er forbundet med risiko, og effekten kan være svært negativ på grunn av klimaendringenes mulige påvirkning på havstrømmer, forsuring og lavere oksygeninnhold i havet.

Globalt problem 

Klimaendringene er globale og kan kun adresseres gjennom global innsats. Parisavtalen fra 2015 er instrumental i innsatsen med å redusere utslipp av klimagasser. Norden kan være med til lederskap og vise veien mot det klimanøytrale samfunn. Men klimaendringer kan ikke unngås. Norden kan samarbeide om å skaffe viten om hvordan forsuring og endringer i havstrømmen påvirker havets økologi og hvordan de kystsamfunn som vil bli påvirket av dette kan forberede seg.

- Når vi ser hvordan det moderne samfunnet har utfordret havet med plastikk, CO2 og forurensinger generelt så er det veldig viktig at hele verden fokuserer på havet og også vi i Norden, sier Solfrid Lerbrekk fra Nordisk grønt venstre i Nordisk råd.

Matfatet

Norden har store havområder. Det er derfor ikke overraskende at de nordiske landene er relativt store fiskerinasjoner. For de nordiske kystsamfunn rundt Nord-Atlanteren spiller fiskeri en avgjørende økonomisk rolle. Kunnskapsbasert, bærekraftig bruk av havets ressurser og sunne økosystemer er avgjørende for fiskeriets fremtid. Dette er noe som spesielt opptar Vilhjálmur Árnason fra Island og den konservative gruppen i Nordisk råd.

- Det har stor betydning for Island at Nordisk råd setter fokus på havet ettersom Island bygger hele sitte samfunn på og omkring havet. Island er et øyrike og er derfor helt avhengige av havet. Vi har lykkes med å utnytte havets ressurser på en god måte. Det er sentralt for vårt samfunn og for kommende generasjoner at ressursene finnes også i fremtiden, sier Árnason.