Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Den første systematiske udarbejdelse af nordisk statistik om mobilitet

10.02.17 | Nyhet
Kunstudstilling i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Det nordiske mobilitetsprojekt kortlægger menneskers mobilitet og betaling af sociale ydelser på tværs af de nordiske grænser. De nordiske lande har aldrig tidligere systematisk udarbejdet fællesnordiske data i dette omfang, og denne samling af statistik vil i sidste ende bidrage til at fjerne hindringerne for fri bevægelighed.
Formålet med projektet er at udarbejde og publicere statistik, som beskriver menneskers mobilitet og betalingen af sociale ydelser på tværs af de nordiske grænser. 

Indbyggernes frie bevægelighed over de nordiske grænser er en vigtig del af vores fælles identitet og noget, der styrker de nordiske samfund. Det har været en central del af det nordiske samarbejde siden 1950’erne.

Eftersom hindringerne for den frie bevægelighed allerede er identificeret, nedskrevet og prioriteret, er formålet med denne statistiske redegørelse at beskrive, hvor mange mennesker i Norden der statistisk set bliver påvirket af hindringer for den frie bevægelighed.

Statistik over mobiliteten

Den nordiske mobilitetsstatistik er primært tiltænkt de myndigheder, der arbejder med at øge den frie bevægelighed over grænserne og fjerne hindringerne for bevægeligheden.

Formålet med projektet er at udarbejde og publicere statistik, som beskriver menneskers mobilitet og betalingen af sociale ydelser på tværs af de nordiske grænser. Det forventes, at de første resultater, som beskriver studerendes mobilitet, vil foreligge først på sommeren.

Statistik inden for udvalgte statistiske områder vil blive udarbejdet og publiceret i en egnet database eller på et tilsvarende websted. Derudover vil projektet undersøge muligheden for at udarbejde statistik, som beskriver de aspekter af mobiliteten, der er relevante for virksomheder.

En fælles nordisk indsats

Projektet vil gavne alle aktører med en interesse i fællesnordisk statistik, og man vil undervejs dokumentere mulighederne for at anvende registerdata og de metoder, der er blevet anvendt til at producere data. Det nordiske mobilitetsprojekt koordineres af Statistics Finland og udføres af de nordiske nationale statistiske institutter (NSI) i fællesskab.