Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Digitaliseringens effekter för integrationen av flyktingar och invandrare

07.12.21 | Evenemang
Digi
Fotograf
Maud Lervik
Finska Arbets- och näringsministeriet tillsammans med Nordiska ministerrådet har glädjen att bjuda in till en konferens om digitaliseringens effekter för integrationen av flyktingar och invandrare.

Information

Datum
07.12.2021
Tid
10:00 - 13:00
Typ
Konference

Arbetar du med digitalisering, arbetsmarknad eller integration av flyktingar och invandrare, har du möjlighet att få den senaste kunskapen om en arbetsmarknad i förändring. 

På konferensen kommer experter från arbetsmarknaden samt integrations- och digitaliseringsområdet att redogöra för exempel på utmaningar och lösningar som är kopplade till den digitala transformationen, i förhållande till integrering av flyktingar och invandrare.   Automatisering och digitalisering påverkar kompetensbehoven på arbetsmarknaden och i vardagen. Rutinmässiga låg- och medelkvalificerade arbetsuppgifter försvinner. Istället krävs hög kompetens med goda språkliga och kommunikativa färdigheter, samt förmåga till abstrakt tänkande och problemlösning. Digitaliseringen kan utnyttjas på ett positivt sätt i utvecklandet av integrationstjänster, samt kan erbjuda nya sätt att nå människor under undantagstider såsom under Covid 19–pandemin. Samtidigt finns en risk för utsatta grupper inte omfattas av utvecklingen. Den ökade digitaliseringen måste därför beaktas i utvecklingen av integrationspolitiken.

Nordiska ministerrådets nya vision 2030 betonar ett konkurrenskraftigt Norden baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration samt ett socialt hållbart Norden baserat på inkludering och jämställdhet med gemensamma värderingar och stärkt välfärd. För att lyckas med visionen måste det säkerställas at alla inkluderas och utvecklar färdigheter som matchar den digitala utvecklingen.   

Program

10:00–10:05    Välkomna

 

10:05–10:10    Öppningstal

  • Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör för det finska arbets- och näringsministeriet.

 

10:10–10:30    Indikatorer och de senaste siffrorna om integration i Norden:

  • Nordiska ministerrådet: Vår vision 2030 – Grunderna. Är Norden världens mest hållbara och integrerade region?
  • Statistik från Norge: Immigration och immigranter i Norden. En jämförande analys.

 

10:30–11:00     FAFO: Arbetets framtid: Integration och digitalisering.

 

11:00–11:15    Paus

 

11:15–11:45     EU-perspektiv på digital transformering och inkludering

  • Migration Policy Institute: Jasmijn Slootjes, senior policyanalytiker
  • Europeiska kommissionen: Luca Barani, policytjänsteman

 

11:45–12:15     Inspiration och lösningar

  • Integrify: Programmeringsutbildning för asylsökande som ett sätt att snabbt hjälpa in dem på arbetsmarknaden
  • MIICT: Offentliga tjänster för migranter med hjälp av informations- och kommunikationsteknik
  • Omnia FI

 

12:15–13:00    Paneldebatt: Perspektiv från politiska ledare