Cecilie Eken

Cecilie Eken
Photographer
Agnete Schlichtkrull
Cecilie Eken: Styrke. Karanagalaksen. Log I. Roman, Høst & Søn, 2018.

Lagom till 25-årsjubileet för sin författardebut har Cecilie Eken berikat sina läsare med ett nytt verk, som präglas av både ett ledigt språk och en särdeles hög litterär kvalitet. Romanen Styrke är första delen i trilogin Karanagalaksen, men fungerar fint som ett självständigt verk.

Romanen är en ny höjdpunkt i ett författarskap som har många läsare och som har mottagit en lång rad priser, bland annat Det Danske Akademis barnlitteraturpris, Silas-priset.

Cecilie Eken har skrivit i de flesta litterära genrer och med Karanagalaksen skapar hon en hybrid genre där fantasy och science fiction smälter samman till något som vi kanske kan kalla science-fantasy. Bokens struktur utgörs av 27 uppteckningar i vilka Saga Sølvisdatter försöker berätta om det förräderi som drabbade hennes planet Hvidøy när den överfölls av en krigisk grannplanets härskare, furst Almaz. Sitt vittnesbörd skriver hon ombord på sin hudaktiga, tänkande rymdfarkost Brimdir, som har fått en stöt och kommit ur kurs.

Som det går att ana bara av namnen, hämtar romanen sitt stoff dels i den nordiska mytologin och dels i en avancerad framtid som har skapat teknologier avsedda att betjäna människan. Karana betyder att göra eller skapa på sanskrit, men det är också namnet på en traditionell indisk dans.

I det fiktiva framtida universumet som är annorlunda än vår värld idag, möter vi nya teknologiska uppfinningar, men också nya växtarter med namn vi inte har hört tidigare. Och vad som är viktigast är att vi hör om och identifierar oss med flickan Sagas kamp för en mänskligare värld präglad av mångfald och mjuka värden.

Litterärt och språkligt behärskar Cecilie Eken det unika, och man kan säga att hon lever upp till de krav på barn- och ungdomslitteratur av högsta kvalitet, som tillskrivs Astrid Lindgren:

Skriv stort. Sätt de stora känslorna i spel, så att läsaren möter glädje, sorg och allt det som ligger däremellan. Men tala aldrig ner till din läsare. I Styrke möter vi kärlek, empati, saknad, svek, förräderi, död – ja, det finns knappast en känsla som inte har funnit sin plats i berättelsen.   

Skriv enkelt. Gör språket till ett virtuost, men rättframt instrument för att få historien att leva. Snirkliga meningar och konstiga ord kan ta livet av historien.

När dessa två krav uppfylls, skapas en elementärt spännande sidvändare som förmår förena ett spänningsuniversum med filosofiska och psykologiska betraktelser.

I Styrke visar Cecilie Eken varför hon har mottagit så många litterära priser: Hon behärskar den organiska och otvungna skrivkonsten.

Del 2 av Karanagalaksen har utkommit med titeln Tillid och del tre utkommer under 2019 med titeln Forbund.