Jesper Larsson

Jesper Larsson, nominee Nordic Council Literature Prize 2022

Jesper Larsson 

Fotograf
Severus Tenenbaum
Jesper Larsson: Den dagen den sorgen. Roman. Nirstedt/litteratur, 2021. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2022.

Återkommande teman hos Jesper Larsson är människor utanför gemenskapen, människor som befinner sig i främlingskap, alienation och ensamhet. Det gäller också i romanen Den dagen den sorgen.

Handlingen kretsar kring byggnadssnickaren Bengt. Han lever ett ensamt och isolerat liv. Sedan hustruns död för fyra år sedan är han ensamstående förälder till trettonåriga Melissa. Bengt känner skam över sin klasstillhörighet och upplever sig ständigt förorättad av samhället. En dag slutar Melissa spela piano och börjar istället skriva dikter. Bengt är säker på att hon utnyttjas av skrivläraren och börjar bevaka henne och honom för att hitta bevis som styrker hans misstankar. Det hjälper inte att dottern inte svarar på hans ständiga behov att kommunicera, att få svar på sina frågor. Alltmer gränslös förföljer han henne, punktmarkerar henne, finner tecken på att hans farhågor stämmer.

Utan att väja för smärtpunkter smälter Jesper Larsson med en absolut formsäkerhet samman huvudpersonen Bengts paranoia och rädslan för att förlora kontrollen till ett med texten. På ett djupare plan anas också pappans otillräcklighet, upplevelsen av att inte längre vara behövd.

Den dagen den sorgen skildrar de glidande skikten mellan vad jaget och vad omvärlden betraktar vara verklighet. Läsaren fylls av en undflyende känsla av obehag: vad är det som har hänt, egentligen? Subtilt aktualiseras också frågor om klass, manlighet, och vilka röster som hörs och räknas i samtiden. Personer som Bengt skildras sällan med omsorg i samtidslitteraturen men Larsson gör honom hel och trovärdig: misogyn, xenofob och med ett osmickrande kontrollbehov och torftigt språk får han stå i berättelsens centrum och vara dess enda fokalisator.  

Jesper Larsson visar med en återhållsam och stram stil hur avgrunden ständigt lurar under vardagens tillsynes lunkande normalitet. Genom att använda sig av hypnotiserande inre monologer omvandlar Larsson vardagliga händelser till skeenden som får skruvade konsekvenser, så att stil och innehåll smälter samman, och läsaren följer jaget och blir till ett med det.

Med sina 130 sidor är Den dagen den sorgen en egensinnig bok i den svenska samtidslitteraturen. Jesper Larssons ambitionsnivå, kompromisslösa säkerhet och gestaltningsförmåga gör honom till en starkt lysande stjärna på litteraturhimlen. 

Jesper Larssons är född 1970. Hans debut snö, tårar (2003) nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Sedan dess har han utgivit två verk, den omfångsrika Hundarna (2007), och nu fjorton år senare, Den dagen den sorgen (2021), vilken har nominerats till Sveriges Radios romanpris 2022.