Jesper Larsson

Jesper Larsson, nominee Nordic Council Literature Prize 2022

Jesper Larsson 

Photographer
Severus Tenenbaum
Jesper Larsson: Den dagen den sorgen. Roman. Nirstedt/litteratur, 2021. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2022.

Tilbakevendende temaer hos Jesper Larsson er mennesker utenfor fellesskapet, mennesker som befinner seg i utenforskap, fremmedgjøring og ensomhet. Det gjelder også i romanen Den dagen den sorgen.

Handlingen kretser rundt tømreren Bengt. Han lever et ensomt og isolert liv. Kona hans døde for fire år siden, og han er enslig forelder for tretten år gamle Melissa. Bengt føler skam over klassetilhørigheten sin og opplever seg stadig krenket av samfunnet. En dag slutter Melissa å spille piano og begynner i stedet å skrive dikt. Bengt er sikker på at hun blir utnyttet av skrivelæreren, og begynner å overvåke henne og ham for å finne bevis som styrker mistankene. Det hjelper ikke at datteren ikke svarer på hans stadige behov for å kommunisere, å få svar på spørsmålene sine. Stadig mer grenseløs forfølger han henne, overvåker henne, finner tegn på at han har grunn til å frykte.

Uten å vike unna for smertepunkter smelter Jesper Larsson med en absolutt formsikkerhet hovedpersonen Bengts paranoia og frykten for å miste kontrollen sammen med teksten. På et dypere plan anes også farens utilstrekkelighet, opplevelsen av å ikke lenger være nødvendig.

Den dagen den sorgen skildrer de glidende sjiktene mellom hva jeget og hva omverdenen betrakter som virkelig. Leseren fylles av en unnvikende følelse av ubehag: Hva er det som egentlig har skjedd? Subtilt aktualiseres også spørsmål om klasse, mannlighet og hvilke stemmer som høres og teller i samtiden. Personer som Bengt skildres sjelden med omsorg i samtidslitteraturen, men Larsson gjør ham hel og troverdig: misogyn, xenofob og med et usmigrende kontrollbehov og knapt språk får han stå i sentrum av fortellingen og være dens eneste fokalisator.  

Jesper Larsson viser med en tilbakeholden og stram stil hvordan avgrunnen stadig lurer under hverdagens tilsynelatende slentrende normalitet. Ved å gjøre bruk av hypnotiserende indre monologer forvandler Larsson hverdagslige hendelser til begivenheter som får forskrudde konsekvenser, slik at stil og innhold smelter sammen og leseren følger jeget og blir ett med det.

Med sine 130 sider er Den dagen den sorgen en egenrådig bok i den svenske samtidslitteraturen. Jesper Larssons ambisjonsnivå, kompromissløse sikkerhet og evne til å levendegjøre gjør ham til en sterkt lysende stjerne på litteraturhimmelen. 

Jesper Larsson er født i 1970. Hans debut snö, tårar (2003) ble nominert til Borås Tidnings debutantpris. Siden har han utgitt to verk, den omfangsrike Hundarna (2007) og nå, fjorten år senere, Den dagen den sorgen (2021), som er nominert til Sveriges Radios romanpris 2022.