Juha Itkonen

Juha Itkonen
Fotograf
Laura Malmivaara
Juha Itkonen: Ihmettä kaikki. Roman, Otava, 2018. Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2020.

Motivering:

Krisen får sin början mitt i vardagen, med en lycklig man och väntan på familjens tredje barn. När Roses graviditet är nästan halvvägs, ligger plötsligt fostrets liv i vågskålen och föräldrarna ställs inför ett orimligt val. Tragedin rubbar deras förhållande och får allt som känts säkert att bli skört. De lever nu sin vardag i ständig fara, inte i säkerhet. De är tvungna att nöja sig med ”en stor osäkerhet och ett litet hopp”.

Ihmettä kaikki (Allt ett under, Förlaget M, utkommer på svenska i september 2020, översättare Camilla Frostell) är en familjefars gripande intima och intensiva beskrivning av ett långt undantagstillstånd, en olidlig osäkerhet, som sätter såväl kärleken som själva livets skörhet och styrka på prov. Berättelsen börjar med det lilla ofödda barnet och fördjupas i Itkonens händer till en imponerande inre reflektion över lycka och sorg, kärlek och föräldraskap, trons och guds möjlighet, hopp och överlevnad – mänsklighetens centrala frågor konkretiseras akut, smärtsamt och på näravstånd.

Ett starkt genomgående tema i verket är kommunikation: att upprätthålla den och risken för att den bryts. Den tunga livssituationen öppnar en avgrund mellan makarna, för även om nöden och sorgen är gemensamma, är upplevelsen djupt personlig för dem båda. Itkonen beskriver skickligt ur faderns synvinkel hur det känns att stå vid avgrundens ena kant och långt borta på den andra skymta sin fru. Rörande enträget försöker berättaren hålla kanalen öppen även i de svåraste stunderna: han söker kontakt genom att prata, beröra, skriva ett brev. ”Jag är inte din fiende, jag är din man.” När krafterna håller på att tryta och Rose är nära att försvinna ner i sin utmattade verklighet, tar mannen stöd i sin roll som stöttare och den som håller igång vardagen. ”Ser Rose att den jättelika sorgen ligger ovanpå mig som en människoskepnad och att jag inte har krafter nog att välta den av mig? Jag vill inte att hon ser det. Hon får inte se det. Jag får inte vara ledsnare än hon.”

Romanen består av två delar, av vilka den första slutar i sorg, på bastulaven och i hemmets värme. Det som skett har satt sina spår: ”Jag vet inte om jag någonsin mer kommer att våga gå någonstans härifrån.” I verkets andra del bara fortsätter den plågande berg-och-dalbanan. I detta nya undantagstillstånd, åter invid ett skört liv, stretar paret på mellan familjens vardag och neonatalavdelningen. Småningom spirar dock ett försiktigt hopp. Det sker mirakel. Därmed är vi i slutet av romanen fortfarande mitt i det vardagliga livet, men i ett lugnare tillstånd som nu omfattar den paradoxalt trösterika vetskapen och erfarenheten att ”människan ständigt är i fara”. I den olidliga osäkerheten går det att finna en väg till att stå ut med osäkerheten; det måste man, annars går det inte att leva.

Nära livet och döden är människan som bräckligast och känsligast: det råder en samtidig dimma och klarhet. Dit tar Itkonen sin läsare – modigt och ärligt, mot det svåra, smärtsamma och osäkra. Det är beskrivande för författarens skicklighet att han suveränt lyckas kombinera skarpsynt och analytiskt iakttagande med oerhört berörande och intimt berättande. Resultatet är denna roman som i alla sin oräddhet är så omskakande känslofylld. 

Juha Itkonen (f. 1975) gav 2003 ut sin uppmärksammade debutroman Myöhempien aikojen pyhiä. Därefter har han publicerat flera romaner, av vilka Anna minun rakastaa enemmän (2005; Låt mig älska mer, Albert Bonniers Förlag 2008, övers. Camilla Frostell) fick det finska Statspriset för litteratur. Itkonen har därtill fått bland annat Kalevi Jäntti-priset för unga författare och hans verk har varit nominerade till såväl Runebergspriset som Finlandiapriset. Utöver romaner har Itkonen skrivit en novellsamling, skådespel och en barnbok. Hans nyaste produktion inbegriper reseboken Minun Amerikkani (2017), Ihmettä kaikki (2018) samt Juha Itkonens och Kjell Westös gemensamma 7 + 7: brev i en orolig tid (2019).