Landspítali, Islands nationella universitetssjukhus (Island)

Landspitali, Islands nationale universitetssygehus (Island)
Fotograf
Porkell Porkelsson
Mindre avfall, färre engångsprodukter, återbruk och minimalt matspill.

Sjukhuset Landspítali är Islands största arbetsplats. Landspítali har en mycket ambitiös miljöpolitik och det driver bl.a. en Svanen-märkt kantin och erbjuder de anställda ett transportavtal (som är mycket populärt). Landspítali har varit ledande inom avfallssortering. Från 2012 till 2016 nästan fyrdubblades återbruket av plast, den organiska återvinningen fördubblades och återanvändningen av papper är nu 8 gånger större än 2012. Inom den närmaste framtiden kommer Landspítali att arbeta vidare med sina klimatmål och under de kommande 10 år byggs ett nytt sjukhus som ska bli miljövänligt i alla steg börjande från planeringen och uppåt. Landspítali i Reykjavík representerar en klar förebild för både samhället och hälsosektorn med sitt helhetsorienterade perspektiv för bättre miljö och bättre hälsa.