Landspítali, Islands nasjonale universitetssykehus (Island)

Landspitali, Islands nationale universitetssygehus (Island)
Fotograf
Porkell Porkelsson
Mindre avfall, færre engangsenheter, gjenvinning og minimalt matsvinn.

Landspítali sykehus er Islands største arbeidsplass. Landspítali har en veldig ambisiøs miljøpolitikk og driver bl.a. en svanemerket kantine og tilbyr de ansatte en transportavtale (som er mye brukt). Landspítali har vært ledende innenfor avfallssortering. Fra 2012 til 2016 har de nesten firedoblet gjenbruken av plast, organisk gjenbruk er fordoblet, og gjenbruken av papir er nå 8 ganger større enn i 2012. I den nærmeste framtid vil Landspítali arbeide videre med sine klimamål, og i løpet av de neste 10 årene skal det bygges et nytt sykehus som blir miljøvennlig helt fra designfasen og videre. Landspítali i Reykjavík er med sin helhetlige tilnærming til et bedre miljø og bedre helse et tydelig forbilde for både helsesektoren og samfunnet som helhet.