Matcentralen, Stockholms Stadsmission (Sverige)

Matcentralen, Stockholms Stadsmission (Sverige)
Fotograf
Rebin Benigh
Matcentralen – arbetsintegration och omfördelning av matsvinn.

Stadsmissionens Matcentral är ett arbetsintegrerat socialt företag som tar till vara ätbar mat som annars skulle ha slängts. Maten kommer utsatta människor tillgodo och individer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till arbetsträning. Stadsmissionen och Matcentralen är en värdig pristagare som visar vägen för hållbar utveckling såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt Det är en ideell organisation som, i samarbete med företag, minskar avfall och stöttar utsatta. De tar vara på 40 ton livsmedel varje månad som annars hade blivit avfall. Stadsmissionens Matcentral har utvecklat konceptet i nära dialog med dagligvarubranschen. De arbetar med storskalig logistik med ett centrallager, två ”social supermarkets” som kallas ”Matmissionen”, samt en matbanksverksamhet som levererar mat till sociala verksamheter i Stockholm. De var först i Norden med att under 2015 öppna ”social supermarkets” och har fått efterföljare i Danmark och Norge.