Matcentralen, Stockholms Stadsmission (Sverige)

Matcentralen, Stockholms Stadsmission (Sverige)
Photographer
Rebin Benigh
Matcentralen – arbeidsintegrering og redistribusjon av overskuddsmat.

Stadsmissionens Matcentral er et arbeidsintegrert sosialt foretak som tar vare på spiselig mat som ellers ville blitt kastet. Maten kommer utsatte mennesker til gode, og individer som står langt fra arbeidsmarkedet, får mulighet til arbeidstrening. Stadsmissionen og Matcentralen er en verdig prismottaker som viser vei for bærekraftig utvikling både sosialt, økonomisk og økologisk. Det er en ideell organisasjon som reduserer avfall og støtter utsatte i samarbeid med foretak. De tar vare på 40 tonn matvarer hver måned som ellers ville blitt avfall. Stadsmissionens Matcentral har utviklet konseptet i nær dialog med dagligvarebransjen. De jobber med storskalalogistikk med et sentrallager, to "social supermarkets" som kalles "Matmissionen" samt en matbankvirksomhet som leverer mat til sosiale virksomheter i Stockholm. I 2015 var de først ute i Norden med å åpne "social supermarkets", og de har fått etterfølgere i Danmark og Norge.