Niviaq Korneliussen: HOMO sapienne

Niviaq Korneliussen
Photographer
Jørgen Chemnitz
Roman, Milik, 2014

Själva titeln är en neologism, ett slags feminin böjning av homo sapiens – med betoning på homo som i homosexuell. Romanens fem huvudpersoner utgörs av två lesbiska, en bög, en bisexuell och en transsexuell.  I grund och botten är det en roman om kärlek, vänskap och familjeband – här beskrivna genom några personer, som inte helt passar in i normerna... och inte heller på Grönland!

Fia bryter upp från sitt heterosexuella förhållande och inser först då att hon känner sig attraherad av kvinnor, i synnerhet av Sara, som lever i ett lesbiskt förhållande med Ivik,som för sin del har problem med att leva ut sin kärlek på det fysiska planet. Omkring dem spelar också Fias bror Inuk och deras gemensamma väninna Arnaq viktiga roller, innan några bitar faller på plats.

Homo Sapienne utkom i november 2014. Romanen har redan väckt stort intresse bland grönländska och danska läsare och fick ett stormande mottagande och fina recensioner i grönländsk och dansk press. Många läsare tycker att romanen är fantastisk, spännande och rolig, medan andra anser att den är "för mycket" och moraliskt kränkande eftersom den uttryckligen handlar om känslor bland lesbiska, bögar och bisexuella, som inte angår andra. Men är det inte just det som en god bok också ska kunna: röra vid våra innersta känslor kring tabubelagda ämnen, och vid de eggande dolda känslorna om sexuell identitet. I grönländsk kontext är en Homo Sapienne nyskapande, fräsch och djärv ungdomlig roman, som beskriver de lite skeva grönländska existenserna, utan att vara moraliserande.

HOMO sapienne har skrivits på grönländska och översatts till danska av författaren själv.

Homo sapienne är ett av verken nominerade till Politikens prestigefyllda litteraturpris 2014.

Niviaq Korneliussen är född 1990 och uppvuxen i Nanortalik på södra Grönland. Efter några års studier i samhällsvetenskap vid universitetet i Nuuk, läser hon nu psykologi vid Aarhus universitet.

Hennes författarskap började med en novelltävling för grönländska unga 2012. Här var Niviaq Korneliussens vinnarnovell San Francisco en av de suveränt bästa och stilsäkraste novellerna av de tio som valdes ut och publicerades i antologin Ung i Grønland – ung i Verden.

Författaren Mette Moestrup, som träffade Niviaq i förbindelse med novelltävlingen, har skrivit romanens förord där hon förutspår: “Hun varsler et længe ventet generationsskifte inden for den grønlandske romankunst, samtidig med at hun bliver en markant stemme i den nye, danske litteratur.”

Contact information