Prisvinnare 2010

Cultura Bank, Norge
Fotograf
Cultura Bank
Nordiska rådets natur- och miljöpris 2010 tilldelas de tre bankerna Merkur Andelskasse, Ekobanken och Cultura bank. De belönas för sitt gröna engagemang och sina hållbara principer.

Tre nordiska banker vinner Nordiska rådets Natur- och miljöpris 2010

Priset är på 350 000 danska kronor, cirka 47 000 euro, och delas mellan de tre vinnarna för första gången i prisets historia.

Bedömningskommitténs motivering:

Bankerna har på ett föredömligt sätt investerat i hållbara projekt och har haft detta som en kärna i sitt arbete. Hela deras verksamhet bygger på gröna värderingar, och de arbetar för ett hållbart samhälle. Därför fungerar de som en förebild för andra aktörer inom kapitalförvaltning.

Danska Merkur Andelskasse grundades år 1982, norska Cultura bank 1997 och svenska Ekobanken 1998. De tre bankerna har utvecklat ett gott samarbete sinsemellan.

Temat för Natur- och miljöpriset 2010 är grön kapitalförvaltning. Priset ges till ett nordiskt företag, organisation, medium eller person som på ett föredömligt sätt har arbetat för att direkt eller indirekt påverka finansmarknaden, kapitalförvaltningsindustrin, banker eller konsulter att arbeta långsiktigt och integrera hållbarhet i kapitalförvaltningen.

Miljöpriset på 350 000 danska kronor delas i år ut för sextonde gången. Sammanlagt 15 kandidater nominerades i den första omgången av miljöprisutdelningen, och av dessa gick sex kandidater vidare till finalomgången.

Natur- och miljöpriset är ett av Nordiska rådets fyra priser – de tre andra priserna delas ut inom litteratur, film och musik. I fjol gick miljöpriset till svenska Friluftsfrämjandets ”I Ur och Skur” och 2008 till det isländska företaget Marorka.

Målet med miljöpriset, som delades ut för första gången 1995, är att stärka medvetenheten om natur- och miljöarbetet i Norden. Natur- och miljöpriset överlämnas till vinnarna under en ceremoni i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik den 2–4 november.

Natur- och miljöpriset är ett av Nordiska rådets fyra priser – de tre andra priserna delas ut inom litteratur, film och musik.