YLE för kampanjen ”Rädda pollineraren” – Finland

YLE
Fotograf
YLE
Ett allvarligt ämne med ett positivt budskap.

YLE för kampanjen ”Rädda pollineraren” har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020.

Det gäller växternas överlevnad och därmed vår egen. Med humor som medel framhäver kampanjen den ohyggliga sanningen att över 40 procent av våra pollinerande insekter är utrotningshotade och beskriver samtidigt pollinatörernas roll för biodiversiteten i naturen. ”Buzzers make the world go round” konstateras det, för utan dem blir både naturen och vår kost något ensidig. Kampanjen gör oss således uppmärksamme på att vi även har insekterna att tacka för både blåbär, kaffe och choklad.  

 

Med den stora allmänheten som målgrupp används en positiv ton för att uppmana till gärningar som förbättrar pollinatörernas liv. Exempelvis att låta bli att klippa gräsmattan, att bygga insektshotell, att sluta använda giftiga ämnen och att plantera blommor som de pollinerande insekterna tycker om.

 

En inbyggd räknare på YLEs hemsida gör det möjligt för folk att registrera sig och följa den gemensamma insatsen. Kampanjen har resulterat i 70 000 gärningar och haft en stor nationell räckvidd. Kampanjen har genomförts tvärgående på webben, tv, radio och i sociala medier och i samarbete med flera organisationer samt det finska jord- och skogsbruksministeriet.