Islands ordförandeskap 2019

Unga, hållbar turism och havsmiljön är de prioriterade områdena under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019. Nordiska prioriteringar av jämställdhet, digitalisering, hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling integreras i ordförandeskapets projekt.