Nyckelhålet firas: Nordiska ministerrådet slår ett slag för hälsosam kost i Norden

04.03.15 | Nyhet
Nøglehullet
Det nordiska samarbetet om nyckelhålsmärkningen har fyllt fem år. Det firas med nya, skärpta krav på livsmedelsprodukter för att få använda märkningen. Mindre salt och mer fullkorn är några av kraven. Ett antal undersökningar visar att det främjar folkhälsan avsevärt om konsumenterna köper nyckelhålsmärkta varor.

De nordiska länderna har i många år genom Nordiska ministerrådet samarbetat om att utveckla de nordiska näringsrekommendationerna, som ligger till grund för ländernas kostråd. Under senare år har länderna också haft en gemensam livsmedelsmärkning, nyckelhålet, som bygger på dessa rekommendationer. Nyckelhålet föddes i Sverige, där det har använts i 25 år. Men från och med 2009 spred det sig till de andra nordiska länderna, och numera används det i hela Norden utom i Finland. Den 4 mars firar samarbetet femårsjubileum i Stockholm.

– Nyckelhålsmärkningen är viktig för myndigheterna eftersom den gör det möjligt att förmedla bra och enkel information. Men även konsumentorganisationerna, detaljhandeln och företagen är inblandade så att vi kan få maximal nytta och användning av märkningen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i samband med jubileet.

De nya kraven, som nu kommer att påverka hela livsmedelskedjan från producent till konsument, fastställs gemensamt av de nordiska länderna och därför kommer krav på bland annat mindre salt och mer fullkorn att införas i alla länderna. Men det kommer att finnas en övergångsperiod så att producenterna har möjlighet att anpassa sina produkter till de nya standarderna.

Främjar utveckling av nya produkter

Ett antal undersökningar från flera nordiska länder pekar på att nyckelhålsmärkningen bidrar till att stärka utvecklingen av nya produkter och hälsosammare alternativ. Det är främst detaljhandeln som driver efterfrågan på nyckelhålsmärkta produkter. Men det är inte minst de företag vars produkter får märkningen som har nytta av nyckelhålet som varumärke.

Märkningen har stor framgång i alla länderna. I Norge finns det nu 2 000 nyckelhålsmärkta matvaror i dagligvaruhandeln, vilket är fem gånger så många som 2009. Och även om märkningen introducerades på Island först i november 2013 känner 90 procent av målgruppen redan till den. I Finland har man en liknande märkning med hjärtmärket, som följer samma kriterier som nyckelhålsmärkningen.

Samtidigt har Nordiska ministerrådet också främjat arbetet med nyckelhålsmärkning internationellt, senast på FN:s stora näringskonferens som hölls av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världshälsoorganisationen WHO i Rom i november 2014. Där lanserade Nordiska ministerrådet bland annat mikrosajten Nutrition the Nordic Way, som berättar om det nordiska samarbetet om näring, från regional handlingsplan till konsument.

Nordiska ministerrådet höll också i ett sidoevenemang om fetma och övervikt, som är ett växande globalt problem som åtgärder i stil med nyckelhålsmärkningen ska bidra till att minska.

Förbättrar folkhälsan

Undersökningar pekar faktiskt också på att nyckelhålet bidrar till att få folk att äta hälsosammare.

Mängden fullkorn från bröd och pasta mångdubblas om man väljer nyckelhålsmärkta matvaror i de relevanta varugrupperna. Intaget av mättat fett minskas med 40 procent och intaget av tillsatt socker minskas med sammanlagt 9 procent. Totalt sett minskar kaloriintaget med 10 procent om man konsekvent väljer nyckelhålsmärkta varor, visar en svensk undersökning.

Utifrån en dansk undersökning om kostvanor har man utvärderat effekten av att byta ut matvaror mot motsvarande nyckelhålsmärkta varor. Enligt undersökningen kunde man minska intaget av mättat fett med sammanlagt 27 procent och få i sig ett gram salt mindre per dag. Dessutom skulle danskarna, som fått bra hjälp på vägen av fullkornslogotypen, kunna öka intaget av fullkorn med 76 procent.

De nya kraven på nyckelhålsmärkta varor går just ut på att minska saltinnehållet ännu mer och öka intaget av fullkorn, vilket är helt i linje med de senaste nordiska näringsrekommendationerna från 2012.

På det stora hela gör nyckelhålet det betydligt lättare att leva upp till kostråden i de nordiska länderna. Så det finns massor att fira den 4 mars och allt tyder på framgång för den hälsosamma kosten i Norden.

 

FAKTA OM NYCKELHÅLET

  • Nyckelhålet visar på det hälsosammare alternativet inom en varugrupp.
  • För att få nyckelhålet ska en livsmedelsprodukt innehålla mindre salt och socker, mindre eller hälsosammare fett samt mer fullkorn och fibrer än jämförbara produkter.
  • Nyckelhålet finns bland annat på bröd, gryn, mejeriprodukter, olja och färdigrätter.
  • All färsk frukt, grönsaker, fisk och magert kött får märkas med nyckelhålet.
  • Nyckelhålsmärkning är gratis och frivilligt.
  • Det är producenten av livsmedlen i fråga som har ansvar för att reglerna följs.

Mer information om nyckelhålet och de nya kraven:  

Översikt över det nordiska samarbetet på näringsområdet: