17 projekt ska föra fram Norden globalt

24.10.19 | Nyhet
Crowd at concert
Fotograf
Anthony Delanoix / Unsplash
Nordisk tillit i Ryssland, jämställdhet i Argentina och Kina, nordiska filmer i Marocko och nordiska rockstjärnor i en öken i USA. Det här är bara några exempel på upplägg som har fått ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet för att föra fram gemensamma nordiska värderingar ute i världen.

The Nordics – Traces of North är ett projekt inom Nordiska ministerrådet. Det har som mål att använda många små och större insatser, idéer och rörelser för att främja Norden och visa hur regionen har lämnat spår i andra delar av världen utgående från värdena öppenhet, tillit, innovation, hållbarhet och jämställdhet.

Hög kvalitet

En av åtgärderna för att främja Norden är att stötta projekt som på olika sätt kan bidra till att bygga upp det nordiska varumärket på olika håll i världen. I årets ansökningsrunda fick The Nordics – Traces of North cirka 80 ansökningar. 17 projekt fördelade på fyra kontinenter har nu beviljats ekonomiskt bidrag.

”Det är verkligt fint att se att det finns så många kreativa och engagerade människor som jobbar för att sprida nordiska värden i andra länder. De 17 projekt som nu fick bidrag håller mycket hög kvalitet”, säger projektledare Tobias Grut på Nordiska ministerrådet.

Det är verkligt fint att se att det finns så många kreativa och engagerade människor som jobbar för att sprida nordiska värden i andra länder. De 17 projekt som nu fick bidrag håller mycket hög kvalitet

Tobias Grut, projektledare på Nordiska ministerrådet

Bredd

Det finns inte heller någon tvekan om bredden i tematiken. Kan Ryssland lära sig något av tilliten som nordiska invånare hyser för sina myndigheter? Hur kan nordiska erfarenheter av jämställdhet användas för att främja hållbarhet och innovation i Brasilien och Argentina? Kan kvinnor i Kina inspirera till klimathandling och lycka? Hur kan nordiska filmer sprida nordiska värden i Marocko? Eller ta en podcastserie där berömda nordiska artister, tänkare, innovatörer och grundläggare talar om de 17 hållbarhetsmålen mitt i en öken i USA.

Följande 17 projekt har beviljats finansiering:

Días Nórdicos Latin America 2020. Latinamerika, november–december 2020

En lång nordisk vecka i Latinamerika med fokus på jämställdhet, innovation, hållbarhet och nyfikenhet, vikten av små föreningar, samarbetsvilja och den nordiska modellen generellt. Det här är huvudtema för den planerade Días Nórdicos 2020 i Buenos Aires i Argentina och São Paulo i Brasilien, där den nordiska narrativen används mer än någonsin, med kvinnors erfarenheter och åsikter som centrala element.

Eat Nordic. Italien, november–december 2019

In november 2019 kommer VisitDenmark och Innovasjon Norge att i samarbete med nordiska livsmedelsföretag och i partnerskap med La Cucina Italiana att lansera initiativet Eat Nordic med syftet att öka medvetenheten om nordisk matkultur, dess värden, produkter och anknytning till Norden som region.

Festival of Cool: The Arctic. Toronto, december 2019

Den andra Festival of Cool på Harbour Front Centre i Toronto utforskar artister och idéer från de arktiska områdena med hjälp av modern musik, filmer, bildkonst , matkultur och historieberättande. FN:s generalförsamling har utlyst 2019 till året för ursprungsspråk och festivalen kommer därför att fokusera på artister som med sin konst bidrar till att hålla ursprungsspråk starka och levande.

Future Talks – Nordic voices. Kina, april–maj 2020

De nordiska ambassaderna i Beijing har förenat sina krafter för att lansera ett tre dagar långt forum fyllt med föredrag, paneldiskussioner, livestreaming och samtalssalonger under titeln, Future Talks – Nordic Voices – Dialogue Matters. Ett speciellt fokus kommer att ligga på kvinnor som inspirerar till hållbarhet, på klimatförändring, lycka och minskning av matsvinn.

New Nordic Solutions. Europa, oktober 2019–januari 2021

Hur och varför ditt land har nytta av att skapa en innovationsbarometer för den offentliga sektorn.

Nordic Dialogues. Indien, december 2019–mars 2020

Detta projekt skapar en plattform för samarbete kring det nordiska varumärket i Indien genom interkulturell dialog med konst och litteratur som medel för tvärkulturellt engagemang i hållbarhetsmålen. Projektet arbetar med verktyg baserade på nordiska värden för att aktivt främja kreativt tänkande och lösningar nerifrån upp på utmaningar som gäller tillit, jämställdhet och hållbarhet på högt profilerade kulturevenemang i Indien.

Nordic Film Weeks. Marocko, november och december 2019

Nordic Film Weeks (NFW) i Marocko är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska ambassaderna och lokala partner. Projektet har som mål att använda filmer för att sprida nordisk kultur till en marockansk publik och främja aktiva diskussioner om vissa teman som reflekterar de nordiska länderna, deras samhällen, värden och kultur.

Nordic Jazz Harvest. Buenos Aires, december 2019

BLACKFOREST i Buenos Aires startade 2019 som en ny typ av arena för att lyssna på jazz på vinylskivor spelade på hög volym med högklassiga anläggningar. Konceptet har visat sig vara mycket populärt och BLACKFOREST är nu en permanent plattform där nästa steg kan tas för att koppla samman nordisk jazz med den i Buenos Aires och Latinamerika. BLACKFOREST lanserar den första upplagan av Nordic Jazz Harvest ett veckoslut med nordisk jazz i Buenos Aires 5-7 December 2019.

NORDIC LIGHTS. Edinburgh, november 2019–september 2020

Huvudsyftet med projektet är att skapa nordiskt ”storydoing” och historieberättande, med fokus på värden som samarbete, kreativitet och dialog på Edinburgh Arts Festival och Edinburgh International Book Festival.

NORDtalks 2.0. Korea, oktober 2020

Efterfrågan på nordisk inspiration och den nordiska modellen är på uppåtgående i Korea. De väldigt lyckade NORDtalks som lanserades 2019 kommer därför att fortsätta. NORDtalks har fått stor räckvidd online och omfattande medietäckning samt inspirerat till multilateralt samarbete och partnerskap, exempelvis med myndigheterna i Seoul, nordiska företag i Korea och en rad koreanska privata och offentliga organisationer.

Nordic Talks 17. Los Angeles, november 2019–mars 2021

NordicLA står värd för 17 diskussioner med framstående opinionsbildare, innovatörer, artister och konstnärer, som delar med sig av sina historier, informerar och inspirerar vårt samhälle och kastar även ljus på FN:s 17 hållbarhetsmål. Nordic Talks 17 kommer att omfatta både en liveserie och en multimediaserie med en film- och en podcastversion.

Nordic Talks at UC Berkeley, januari–september 2020

Nordic Talks at Berkeley är en talarserie med hög profil på University of California i Berkeley. Ämnen som diskuteras kommer att inkludera de grundläggande nordiska värdena, dvs. öppenhet, tillit, innovation, hållbarhet och omsorg. Varje Nordic Talk-föredrag kulminerar i en önskad insats med speciellt fokus på nordiskt inspirerade åtgärder som kan testas i delstaten Kalifornien.

PN1. Buenos Aires, oktober 2019–september 2020

PN1 är det första stora designsamarbetet mellan Norden och Argentina detta århundrade. PN1 har som mål att ta fem unga nordiska designers till den sydamerikanska kulturmetropolen Buenos Aires för att samarbeta med kreativa formgivare från stadens blomstrande designscen. Resultatet blir en kollektion av fem designföremål, skapade av de nordiska och argentinska designerna och hantverkarna. Kollektionen visas i Buenos Aires, Reykjavik och Milano, och kompletteras med en katalog och en serie av publikevenemang.

Sexess. Januari 2020–oktober 2020

Sociala normer, media, dejtingappar and pornografiindustrin påverkar ungdomar och ger dem en osund syn på sex och sexualitet. Det här är problematiskt, både för ungdomars välbefinnande och för samhällets ambition att uppnå jämställdhet mellan könen. Detta projekt fokuserar på andra aspekter av sexuell hälsa, som sexuell identitet, en positiv kroppssyn och uppfattningar om samtycke och kommunikation med sexpartner. Projektet är ett samarbete mellan ungdomsorganisationer i de nordiska länderna och östra Europa.

The Nordic Children's Book Flood. Lettland, februari 2020–mars 2021

Projektets syfte är att introducera klassisk och samtida nordisk barnlitteratur i Estland, Lettland och Litauen och att jämföra den med barnlitteratur i de länderna. Projektet använder interaktiva metoder som involverar barn och unga läsare och även professionella inom förlagsvärlden, utbildningssektorn och biblioteksfältet i alla tre baltiska länder.

‘Traces of North’: Nordic Film Programme at Victoria Film Festival, februari 2020

Kampanj på sociala medier och föredrag om sju nya filmer av oavhängiga nordiska filmskapare som visas på den 26:e årliga filmfestivalen i Victoria, British Columbia, Canada.

TRUST – The Basis for Wealth and Happiness of the Nordics. S:t Petersburg, november 2019–juni 2020

TRUST, eller TILLIT (på ryska ДОВЕРИЕ) till statliga institutioner, myndigheter, rättsväsendet och civilsamhället generellt saknas tyvärr ofta i Ryssland. Därför är den ömsesidiga tilliten mellan staten/samhället och medborgarna i Norden en stark drivkraft för att sprida inflytande och inspiration mellan Norden och Ryssland. Projektet fokuserar på tillit som kulturell kod och ett viktigt socialt värde bland invånarna i de nordiska länderna.