17 prosjekter skal fremme Norden ute i verden

24.10.19 | Nyhet
Crowd at concert
Fotograf
Anthony Delanoix / Unsplash
Nordisk tillit i Russland, likestilling i Argentina og Kina, Nordisk film i Marokko og nordiske rockestjerner i en amerikansk ørken? Det er bare noen av alle de prosjektene som har fått støtte av Nordisk ministerråd for å fremme felles nordiske verdier ute i verden.

The Nordics – Traces of North er et prosjekt under Nordisk ministerråd. Formålet er å bruke mange små og store prosjekter, ideer og bevegelser for å fremme og vise hvordan Norden har satt spor ute i verden med rot i verdiene åpenhet, tillit, innovasjon, bærekraft og likestilling.

Prosjekter av god kvalitet

Et av tiltakene for å fremme Norden går ut på å støtte prosjekter som på ulike måter kan bidra til å bygge den nordiske merkevaren ute i verden. I årets søknadsrunde til The Nordics – Traces of North ble rundt 80 søknader mottatt. 17 prosjekter fordelt på fire kontinenter er nå innvilget støtte.

“Det er en stor glede å se at det finnes så mange kreative og dedikerte folk som jobber for å spre nordiske verdier i andre land. De 17 prosjektene som får støtte, er virkelig av god kvalitet,” sier prosjektleder Tobias Grut i Nordisk ministerråd.

Det er en stor glede å se at det finnes så mange kreative og dedikerte folk som jobber for å spre nordiske verdier i andre land. De 17 prosjektene som er tildelt støtte, er av virkelig god kvalitet.

Tobias Grut, prosjektleder i Nordisk ministerråd

Bredde

Bredden i tematikk er det ingen tvil om. Kan Russland lære noe av tilliten som nordiske innbyggere har til myndighetene? Hvordan kan nordiske erfaringer med likestilling brukes til å fremme bærekraft og innovasjon i Brasil og Argentina? Kan kvinner i Kina inspirere til klimahandling, og til lykke? Hvordan kan nordisk film spre nordiske verdier i Marokko? Og hva med en podkastserie der kjente nordiske artister, tenkere, innovatører og gründere snakker om de 17 bærekraftsmålene ute i en ørken i USA?

De følgende 17 prosjektene er tildelt støtte:

Días Nórdicos Latin America 2020, Latin-Amerika, november – desember 2020

En lang nordisk uke i Latin-Amerika der oppmerksomheten rettes mot likestilling, innovasjon, bærekraft og nysgjerrighet, lokalsamfunnenes betydning, samarbeidsvilje og den nordiske modellen generelt. Dette er hovedtemaet for den planlagte Días Nórdicos 2020 i Buenos Aires i Argentina og Sao Paulo i Brasil, der man i større grad enn noensinne vil bruke den nordiske fortellingen, med kvinners erfaringer og synsvinkler som bærende element.

Eat Nordic, Italia, november – desember 2019

I november 2019 vil VisitDenmark og Innovasjon Norge i samarbeid med nordiske næringsmiddelselskaper og La Cucina Italiana lansere initiativet Eat Nordic, for å skape oppmerksomhet om nordisk matkultur og dens verdier og produkter knyttet til Norden.

Festival of Cool: The Arctic, Toronto, desember 2019

Den andre utgaven av The Festival of Cool på Harbourfront Centre i Toronto vil utforske artister og ideer fra arktiske områder, med moderne musikk, film, bildekunst, matkultur og historiefortelling. Ettersom FNs generalforsamling har erklært 2019 for året for urfolksspråk, vil man på festivalen rette søkelyset mot kunstnere som arbeider for å opprettholde sterke og levende urfolksspråk gjennom kunsten sin.

Future Talks – Nordic Voices, Kina, april – mai 2020

De nordiske ambassadene i Beijing har gått sammen om å lansere et tredagers forum med foredrag, paneldiskusjoner, livestrømming og samtaler under overskriften, Future Talks – Nordic Voices – Dialogue Matters. Man vil særlig rette søkelyset mot kvinner som inspirerer til arbeid med bærekraft, klima, lykke og reduksjon av matavfall.

New Nordic Solutions, Europa, oktober 2019 – januar 2021

Hvordan og hvorfor ditt land vil ha nytte av å lage et innovasjonsbarometer for offentlig sektor.

Nordic Dialogues, India, desember 2019 – mars 2020

Med dette prosjektet opprettes en samarbeidsplattform for den nordiske merkevaren i India, med interkulturell dialog der kunst og litteratur benyttes for å skape tverrkulturelt engasjement for bærekraftsmålene. Ved hjelp av en verktøykasse basert på nordiske verdier fremmer dette prosjektet aktivt kreativ tenkning og nedenfra opp-løsninger på utfordringer knyttet til tillit, likestilling og bærekraft, på høyt profilerte kulturarrangementer i India.

Nordiske filmuker i Marokko, november og desember 2019

Nordic Film Weeks (NFW) i Marokko er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske ambassadene og lokale samarbeidspartnere. Målet er å formidle nordisk kultur gjennom film til et marokkansk publikum, som engasjeres i aktive diskusjoner om bestemte temaer som gjenspeiler Norden og nordiske samfunn, verdier og kultur.

Nordic Jazz Harvest, Buenos Aires, desember 2019

BLACKFOREST i Buenos Aires ble startet i 2019 som en ny type arena for å lytte til jazz på vinylplater som spilles høyt på lydanlegg av god kvalitet. Konseptet har vist seg å være svært populært, og BLACKFOREST er nå en permanent plattform som de neste skrittene kan tas fra når vi skaper kontakt mellom nordisk jazz og jazzen i Buenos Aires og Latin-Amerika. BLACKFOREST vil lansere den første utgaven av Nordic Jazz Harvest en helg med nordisk jazz i Buenos Aires fra 5. til 7. desember 2019.

NORDIC LIGHTS, Edinburgh, november 2019 – september 2020

Prosjektets hovedformål er å skape nordisk “storydoing” og historiefortelling med vekt på verdier som samarbeid, kreativitet og dialog på Edinburgh Arts Festival og Edinburgh International Book Festival.

NORDtalks 2.0, Korea, oktober 2020

Etterspørselen etter nordisk inspirasjon og den nordiske modellen er økende i Korea. De svært vellykkede NORDtalks, som ble lansert i 2019, vil derfor bli videreført. NORDtalks har fått stor mediedekning og rekkevidde online og banet vei for multilateralt samarbeid, for eksempel med myndighetene i Seoul, nordiske bedrifter i Korea og en rekke private og offentlige koreanske organisasjoner.

Nordic Talks 17, Los Angeles, november 2019 – mars 2021

NordicLA arrangerer 17 diskusjoner med ledende tenkere, innovatører, kunstnere og artister, som forteller sine historier, informerer og inspirerer samfunnet og kaster lys over FNs 17 bærekraftsmål. Nordic Talks 17 vil både være en live-serie og en multimedie-serie som omfatter film og en podkast-versjon.

Nordic Talks at UC Berkeley, januar – september 2020

Nordic Talks at Berkeley er en profilert foredragsserie på University of California, Berkeley. Temaene som diskuteres, vil være knyttet til de nordiske verdiene, slik som åpenhet, tillit, innovasjon, bærekraft og omsorg. Hvert foredrag i Nordic Talk vil kulminere med et ønsket tiltak, særlig rettet mot nordisk-inspirerte tiltak som kan prøves ut i delstaten California.

PN1, Buenos Aires, oktober 2019 – september 2020

PN1 er det første store designsamarbeidet mellom Norden og Argentina dette århundret. PN1 tar sikte på å bringe fem unge nordiske designere til Sør-Amerikas kulturmetropol Buenos Aires, for et samarbeid med kreative designere fra byens pulserende designscene. Resultatet av samarbeidet vil være en kolleksjon med fem designobjekter, utformet av nordiske og argentinske designere og håndverkere. Kolleksjonen skal stilles ut i Buenos Aires, Reykjavik og Milano, og suppleres av en katalog og en rekke åpne arrangementer.

Sexess, januar 2020 – oktober 2020

Samfunnsnormer, medier, dating-apper og pornoindustri påvirker unge mennesker og gir dem et usunt syn på sex og seksualitet. Det er problematisk, både for unge menneskers ve og vel og for ambisjonen om å oppnå likestilling mellom kjønnene i samfunnet. Dette prosjektet vil være rettet mot andre sider ved seksuell helse, slik som kjønnsidentitet, et positivt kroppsbilde, forståelsen av samtykke og kommunikasjon med sexpartnere. Prosjektet er et samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner i de nordiske landene og i Øst-Europa.

The Nordic Children's Book Flood, Latvia, februar 2020 – mars 2021

Formålet med prosjektet er å bruke interaktive metoder for å introdusere klassisk og moderne nordisk barnelitteratur i Estland, Latvia og Litauen og sammenligne den med barnelitteraturen i disse landene. Prosjektet vil benytte interaktive metoder for barn og unge lesere samt for fagfolk i forlagsbransjen, utdanningssektoren og bibliotekfeltet i alle de tre baltiske landene.

Traces of North: Nordisk filmprogram på Victoria Film Festival, februar 2020

Kampanje i sosiale medier og foredrag om sju nye nordiske filmer av uavhengige nordiske filmmakere, som vises på den 26. årlige filmfestivalen i Victoria, British Columbia, Canada.

TRUST – The Basis for Wealth and Happiness of the Nordics. St. Petersburg, november 2019 – juni 2020

TRUST, eller TILLIT (på russisk ДОВЕРИЕ) til statlige institusjoner, myndigheter, rettsvesen og storsamfunnet generelt er dessverre mangelvare i Russland. Den gjensidige tilliten mellom staten/samfunnet og innbyggerne i Norden er derfor en sterk drivkraft for påvirkning og inspirasjon mellom Norden og Russland. Prosjektet er rettet mot tillit som kulturell kode og en viktig sosial verdi for innbyggerne i de nordiske landene.