Forskare röjer vägen för en nordisk ostronnäring

25.03.19 | Nyhet
Lokala ostron säljs på Torvehallarna i Köpenhamn
Fotograf
Stein Mortensen
Föredrar du ostron från Skagerak, Vadehavet eller Orust till fredagsbubblet? Lika bra att vara förberedd på frågan, för det finns goda möjligheter för fiske- och turistnäringen att tjäna pengar på den invasiva arten Stillahavsostron. Ett nordiskt forskningsprojekt har kartlagt vad som krävs för att utlösa den kommersiella potentialen.

Klargör vem som äger rätten att skörda och tjäna pengar på ostronen!

Och utarbeta verktyg för att garantera livsmedelssäkerheten!

Det är två av de rekommendationer den nordiska forskargruppen ger till ländernas fiske- och livsmedelsmyndigheter, i en helt ny poicy brief:

Växande kommersiellt intresse

Stillahavsostronet togs in till Norden runt 1980-talet för odling. Runt 2006 började arten sprida sig och var snabbt etablerad runt alla Nordens kuster. Arten är invasiv och orsakar biologiska förändringar i havsmiljön och ödelägger frilufts- och badområden. Den går inte att bli av med, och därför finns det ett växande intresse för att utnyttja den i livsmedelsindustrin och turismen.

- Stillahavsostron smakar lite annorlunda än platta ostron. Men den är en av de arter som odlast mest i världen. Det finns en enorm global marknad – och sannolikt även en lokal, säger Stein Mortensen, forskare vid Havsforskningsinstitutet i Bergen, och projektledare.

Olika nationella regler kring skörd  

Det samnordiska forskningsprojektet arbetar med att utreda förutsättningarna för att göra Stillahavsostronet till en ekonomisk resurs. Utmaningarna handlar både om de juridisk-ekonomiska rättigheterna och om livsmedelssäkerheten.

I Danmark äger staten ostronbestånden, och den som vill skörda för kommersiellt bruk måste ha tillstånd från Fiskeristyrelsen. I Sverige är det markägaren som äger rätten till de ostron som etablerat sig 200 meter från land, och som ska ge tillstånd till skörd.

 

Överföra rättigheter

I Norge finns ingen lagstiftning kring rätten att skörda skaldjur, men praxis ger markägaren viss rätt.

- Länderna behöver skapa juridisk klarhet och etablera lämpliga modeller för hur rätten kan överföras till kommersiella ostronproducenter, säger Stein Mortensen.

Forskarna ser en god möjlighet att en spirande turistnäring kring ostronskörd kan ta fart, men då måste länderna först utarbeta system för att peka ut var och när ostronskörd är säker.

Hälsorisker ska värderas

”Livmedelstrygghet är ostronnäringens akilleshäl” skriver forskarna och syftar på risker med algtoxiner, virus och bakterier. 

För att kunna utveckla fler lönsamma företag krävs också en stabil tillgång till ostronen. Forskarna rekommenderar att man utvecklar säkra lagringsplatser för skördade ostron. 

Forskarsamling i Göteborg

Den 26-27 mars samlas nordiska forskare i Göteborg för att utbyta kunskap om hur Stillahavsostronet påverkar ekosystemen, och vilka möjligheterna är att använda arten som en ny, ekonomisk resurs.