Nu behövs mer än vackra ord

30.10.19 | Nyhet
De nordiska statsministrarna träffar ungdommsrepresentanter vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson
8 statsministrar och 9 representanter för nordiska ungdomsorganisationer möttes till ett dialogmöte kring hållbarhetsfrågor i Stockholm på onsdag. Inbjudan till träffen kom från statsministrarna. De unga ställde många frågor, medan ministrarna lyssnade och svarade.

Uttryckligen det var också poängen med mötet; att ge de unga möjlighet att föra fram det de tycker att är viktigt, och att de verkligen blir hörda.

Dialogmötet arrangerades på initiativ av det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ungdomsrepresentanterna var glada över möjligheten att träffa statsministrarna, men understryker att det här mötet måste följas av andra.

Konkret åtgärder behövs

-Det är otroligt viktigt att förändringarna i samhället sker snabbt, och att representanter för de unga generationerna hörs kontinuerligt, säger Bicca Olin, som representerar takorganisationen för Finlands ungdomsförbund, Allianssi.

- För oss är klimatkrisen inte ett avlägset hot utan en realitet som vi redan lever mitt i, säger Una Hildardóttir från Islands ungdomsförbund, LUF.

Simon Holmström representerar ReGeneration2030 från Åland.

-Jag var besviken på att statsministrarna kom med ursäkter och utgav sina länder för att jobba klimatsmart när vi i Norden stampar på stället, säger han.

-Ingen behöver fler vackra ord nu längre, vi behöver konkret "action", sammanfattar Bicca Olin.

Klimatkrisen polariserar samhället

Islands statsminister Katrín Jakobsdottír är enig med de unga, och understöder tanken på att fortsätta dialogen med ungdomsorganisationerna.

-Vi måste vara redo att fatta modiga beslut, säger hon, och vi måste göra det i samarbete med de unga. Vi kommer att behöva ta i bruk nya instrument, både ekonomiska och sociala.

Statsministrarna understryker att transformationen av samhället måste göras på ett sätt som inkluderar alla. All förändring kan inte gå lika snabbt.

- Jag oroar mig för att klimatkrisen skapar en polarisering av vårt samhälle, säger Katrín Jakobsdottír. I visionen för det nordiska samarbetet betonar vi inte bara den gröna hållbarheten utan också social hållbarhet, som är en central del av den nordiska välfärdsstaten. Ingen får lämnas utanför, poängterar hon.