9. Ministerrådsforslag og redegørelser

Præsident: SONJA MANDT

Præsidenten: Godmorgen, - jeg vil bede alle medlemmer om at indtage sine pladser.

Præsidenten: Vi går nu over til dagsordningspunkt 9 om MINISTERRÅDSFORSLAG OG REDEGØRELSER.

Dokumentation:

Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2017, B 312/præsidiet; C 2/2016

Redegørelse om søsikkerhed i Arktis, Dokument 11/2016

Beslutning:

Præsidiets rekommandation i anledning af B 312/præsidiet blev godkendt - Rek. 12/2016

Rådet besluttede af tage Dokument 11/2016 til efterretning.

Fru president! Bästa kolleger! Nordiskt samarbete har det senaste året genomgått en reformprocess som vi tagit till en ny nivå med våra ministerbeslut i år. En viktig målsättning är att vårt...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Fru president! Ett stort och viktigt arbete för oss i Nordiska rådet är att reducera gränshinder. Vi vill att människor lätt ska kunna arbeta och studera i samt flytta mellan våra länder, liksom...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Vi är helt överens om att gränshindersarbetet bör ha en hög prioritering och att vi bättre kan ta vara på den lagstiftningen som vi gör. Vi har egentligen tre olika möjligheter.

Den ena är...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Fru president! På grund av den fortsatt väldigt osäkra flyktingsituationen i Europa valde den svenska regeringen i går att förlänga de id-kontroller som görs mellan bland annat Danmark och Sverige...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Vi har bland annat också på vårt möte här i Köpenhamn denna vecka gått igenom hur gränshindren och speciellt gränskontrollerna mellan länderna, och specifikt mellan Sverige och Danmark har...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Præsident. Jeg vil gerne starte med at udtrykke tilfredshed med den måde, som budgetforhandlingerne med Nordisk Ministerråd er forløbet på. Vi synes, at den nye arbejdsgang, som jo også er et...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Jeg kan bekrefte det Dam Kristensen refererte til fra prosessen. Den foregår i brede, lange strekk og i stor fordragelighet. Det kan også ha sammenheng med at vi heller ikke innbys til å...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Arvoisa puheenjohtaja! Mainitsitte puheenvuorossa Könbergin raportin. Pidän myös itse äärettömän tärkeänä, että Könbergin raportin suosituksia viedään aktiivisesti eteenpäin tulevaisuudessa....

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Jeg er i den lykkelige situasjon at jeg ukentlig spiller fotball med en av Norges fremste epidemologer, som hele tiden forteller oss hvor farlig det er å bruke for mye antibiotika, og at vi går en...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017

Fru præsident. VSG-gruppen glæder sig over, at nedskæringstiden er ovre – i hvert fald som det ser ud nu. Den har vi kritiseret de seneste år. Men vi mener også, det er på tide, at det samlede...

Related case: Ministerrådsforslag for Nordisk Ministerråds samlede budget for 2017