Hemlöshet i Norden

Utvecklingen av nordisk bostadspolitik

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Det är visionen för Nordiska ministerrådet och dess institutioner. För denna vision finns Parisavtalet och Agenda 2030 som vägvisare. Denna rapport handlar om mål 11 i Agenda 2030 – att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Hur ska vi på knappt tio år avskaffa hemlöshet och, framför allt, hur ska vi göra så att barn och unga inte drabbas av hemlöshet? Även tidigare isländske socialministern Árni Páll Árnason lyfter bostadspolitiken som ett viktigt tema i sin strategiska genomlysning av det nordiska samarbetet på socialområdet, Viden som virker i praksis. Denna rapport (Hemlöshet i Norden) är författad av seniorprofessor Hans Swärd och belyser utvecklingen och utmaningarna i den nordiska bostadspolitiken. Rapporten omfattar hemlöshet generellt, men innehåller även ett specifikt fokus på familjehemlöshet. Vi hoppas härmed väcka intresse för de olika sätt som de nordiska länderna arbetar för att alla ska ha en bra bostad. Med rapporten vill vi bidra till att vidga synen på hemlöshet. Hemlösheten är mer än det vi traditionellt tänker på, en person som sover på gatan eller på ett härbärge och som också ofta har drogproblem. Hemlöshet kan också vara en kvinna med två barn som trängt in sig hos vänner, eller familjen som har ett tillfälligt andrahandskontrakt och inte vet vart de ska ta vägen om en månad. Ofta har familjerna tak över huvudet, men bor otryggt, något som man vet kan påverka barns fysiska och psykiska hälsa negativt. Nordens välfärdscenter vill tacka seniorprofessor Hans Swärd för denna rapport om hemlöshet i Norden samt för övriga inspel till Nordens välfärdscenters arbete om hemlöshet. Hemlöshet är en komplex fråga. Det finns inte några enkla lösningar, vare sig det gäller hemlöshet i stort eller hemlöshet bland barnfamiljer. Komplexa sociala problem kräver sammansatta och långsiktigt hållbara åtgärder. Att problemen är komplexa, men möjliga att lösa är också det som vi vill förmedla med denna rapport.