Hemlöshet i Norden

Nationella strategier och praktiska lösningar

Information

Publish date
Abstract
Hur ska vi på mindre än tio år avskaffa hemlöshet och, framför allt, hur ska vi göra så att barn och unga inte drabbas av hemlöshet? Denna rapport handlar om mål 11 i Agenda 2030 – att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.Rapporten Hemlöshet i Norden – Nationella strategier och praktiska lösningar beskriver nationella strategier och ger exempel på det praktiska arbetet med hemlöshet i länderna och belyser hemlöshet generellt men har även ett specifikt fokus på familjehemlöshet. De nordiska ländernas strategier och praktik för att minska hemlöshet ser olika ut och här går vi igenom land för land och tar upp både politiken, statistiken och praktiken. Norges och Finlands långsiktiga strategiska arbete mot hemlöshet har gett resultat. Utvärderingen av de danska strategierna visar att dessa inte har lett till en nedgång i hemlöshet, men att de har utvecklat metodarbetet. I Sverige har det inte funnits någon nationell strategi på över tio år. Avsnitten Röster från praktiken i rapporten ger konkreta exempel på hur arbetet ser ut ute i kommuner runtom i Norden, och visar samtidigt hur komplex frågan är. Rapporten innehåller även en bilaga som ger en inblick i statistiken och mätning av hemlöshet.