Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-22

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna handlingsplan är Nordiska ministerrådets strategiska samarbetsdokument för funktionshindersområdet. Den gäller för hela ministerrådet och har tre fokusområden:Mänskliga rättigheterAtt stötta och stärka arbetet med nationellt genomförande och övervakning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Hållbar utvecklingAtt genom universell utformning av olika miljöer stärka inkludering, främja jämlikhet samt motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning i det nordiska samhällets alla delar genom strategisk integrering av funktionshindersperspektiv i arbetet för hållbar utveckling.Fri rörlighetAtt främja fri rörlighet och avlägsna gränshinder som särskilt drabbar personer med funktionsnedsättning.Handlingsplanen gäller under åren 2018-2022.
Publikationsnummer
2018:769