24.06.19 | Nyhet

Vattnet är nyckeln till klimatanpassat jordbruk

Den extremt torra sommaren 2018 visade i blixtbelysning vilka utmaningarna lantbruket står inför när klimatet förändras. Att de nordiska länderna utvecklar nya vatten- och odlingssystem, anpassade för extremväder, står högt på åtgärdslistan för den arbetsgrupp som kartlagt effekterna av...

19.06.19 | Nyhet

Ny vision för det nordiska samarbetet

En global föregångare när det gäller klimat och hållbarhet och en ännu mer integrerad region än hittills - det är de nordiska samarbetsministrarnas syn på vad som skall vara de centralaste målen för den gemensamma nordiska politiken under det kommande decenniet. Visionen lyfter fram sa...