24.06.19 | Nyhet

"Unga måste sätta press på avtalet om biologisk mångfald"

Den snabba utrotningen av växt- och djurarter kräver ett nytt och starkt globalt avtal om biologisk mångfald. Men utan de ungas inflytande kommer det inte att bli ambitiöst nog. Så resonerar Nicholas Kujala från Ungdomens Nordiska Råd, en av dem som hoppas kunna mobilisera Nordens unga ...

24.06.19 | Nyhet

Vand er nøglen til klimatilpasset landbrug

Den ekstremt tørre sommer i 2018 viste med al tydelighed, hvilke udfordringer landbruget står over for, når klimaet ændrer sig. At de nordiske lande udvikler nye vandings- og dyrkningssystemer, som er tilpasset til ekstremt vejr, står højt på listen over tiltag i den arbejdsgruppe, som ...