Guide: arbejde på Åland

jobba på Åland
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Her finder du de vigtigste informationer i forbindelse med jobsøgning på Åland.

Hvis du overvejer at søge job på Åland, er der flere forhold, du skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet jobsøgning, anerkendelse af eksamensbeviser, skat, social sikring, flytning og bolig. Herunder finder du en tjekliste med relevant information, hvis du skal arbejde på Åland.

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du flytte til Åland for at bo og arbejde uden visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse. Du kan læse om, hvem der skal have arbejds- eller opholdstilladelse for at flytte til Åland og om registrering på siden Opholds- og arbejdstilladelse på Åland.

Jobsøgning på Åland

Du finder information om at søge job på Åland på Info Nordens websider.

Søger du job på Åland med dagpenge fra et andet nordisk land?

Hvis du får dagpenge i et andet EU- eller EØS-land, kan du som regel få dagpengene udbetalt i op til tre måneder, mens du søger job. Du kan læse mere på Info Nordens websider.

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser på Åland

Her kan du læse om, hvordan du får din udenlandske uddannelse anerkendt på Åland. Du kan også læse om validering på Åland, og hvordan det foregår.

Frivilligt arbejde og praktik på Åland

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du vil arbejde som frivillig, komme i praktik og vende tilbage til arbejdsmarkedet via arbejdsprøvning på Åland.

Fagforbund på Åland

Her finder du information om fagforbund og a-kasser på Åland, samt hvem du kan kontakte lokalt, hvis du har spørgsmål vedrørende arbejderbeskyttelse. Du finder også en liste over fagforeningernes lokale repræsentanter på Åland i dette afsnit. Du kan også få oplysninger om løn og ansættelsesvilkår ved at kontakte den fagforening, der er relevant for dig.

Skat

Du skal have et finsk personnummer og et finsk skattekort, når du begynder at arbejde. Din arbejdsgiver har brug for dit skattekort for at kunne udbetale løn til dig. Du får dit skattekort hos Ålands skattebyrå i Mariehamn, som er den lokale skattemyndighed. Husk at medbringe gyldig legitimation.

Social sikring, sundhedsydelser og familieydelser på Åland

Hvis du er socialt sikret i et land, betyder det, at du kan have ret til sociale sikringsydelser i landet. Her kan du læse om social sikring på Åland og om flytning fra Sverige til Åland. Du kan også læse om sundhedsydelser, behandling og familieydelser på Åland.

Arbejde eller bo i andre nordiske lande

I visse situationer skal du være særligt opmærksom på din skat og din sociale sikring. Nordisk eTax består af personer fra de nordiske skattemyndigheder. Her kan du læse om skatter, hvis du bor i et nordisk land og arbejder i et andet.

Dette gælder

  • hvis du bor på Åland og arbejder i et andet nordisk land
  • hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder på Åland.

Sæsonjob for unge

Nordjobb arrangerer sæsonjob i Norden og EU for personer mellem 18 og 30 år.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.