Guide: Jobba på Åland

jobba på Åland
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att söka jobb på Åland.

Om du funderar på att söka jobb på Åland är det flera saker du bör tänka på. Det gäller bland annat jobbsökande, erkännande av examen, skatt, socialförsäkring, flytt, bostad med mera. Nedan hittar du en checklista över viktiga saker du bör tänka på om du vill jobba på Åland.

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du flytta hit till Åland för att bo och arbeta här utan att du behöver visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Du kan läsa om vem som behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att flytta till Åland och om hur du registrerar dig här på sidan Uppehålls- och arbetstillstånd på Åland.

Söka jobb på Åland

Du hittar du information om att söka jobb på Åland på Info Nordens webbsidor.

Söker du jobb på Åland med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land?

Om du får arbetslöshetsersättning i ett annat EU- eller EES -land kan du i regel få den utbetald i upp till tre månader medan du söker jobb. Du hittar mer information på Info Nordens webbsidor.

Erkännande av utländsk examen på Åland

Här kan du läsa om hur du får din utländska examen erkänd på Åland. Du kan även läsa om validering på Åland och hur det går till på Åland.

Volontärarbete och arbetspraktik på Åland

Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill arbeta som volontär, göra arbetspraktik och komma in igen på arbetsmarknaden via arbetsprövning på Åland.

Fackförbund på Åland

Här kan du läsa om fackförbunden och deras arbetslöshetskassor på Åland samt vem du kan kontakta lokalt på arbetarskyddsmyndigheten. Fackföreningarnas lokala representanter på Åland listas även i detta avsnitt. Du kan även få upplysningar om lön och anställningsvillkor genom att kontakta den för dig relevanta fackföreningen.

Skatt

När du börjar jobba behöver du en finländsk personbeteckning (personnummer) och ett finländskt skattekort. För att kunna betala skatt från din lön behöver arbetsgivaren ett skattekort som du får från den lokala skattemyndigheten Ålands skattebyrå i Mariehamn. Kom ihåg att ta med dig en giltig ID handling.

Social trygghet och hälso-och sjukvård och familjeförmåner på Åland

Att vara införsäkrad i ett land betyder att du kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i landet. Läs här om socialförsäkring på Åland och om du flyttar från Sverige till Åland. Läs även om hälso- och sjukvårdstjänster och familjeförmåner på Åland.

Jobba eller bo i andra nordiska länder

I vissa situationer måste du vara speciellt uppmärksam på din beskattning och din socialförsäkring. Nordisk eTax består av personer från de nordiska skattemyndigheterna. Läs om skatter när du bor i ett nordiskt land men arbetar i ett annat.

Det gäller

  • om du bor på Åland och jobbar i ett annat nordiskt land
  • om du bor i ett annat nordiskt land och jobbar på Åland

Säsongsjobb för unga

Nordjobb ordnar säsongsjobb i Norden och EU för personer som är mellan 18 och 30 år.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.