Guide: jobbe på Åland

jobba på Åland
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du vurderer å søke jobb på Åland.

Hvis du vurderer å søke jobb på Åland, er det flere ting du bør tenke på. Det gjelder blant annet å søke jobb, få godkjent utdanning, skatt, trygd, flytting, bolig med mer. Under finner du en sjekkliste over viktige ting du bør tenke på hvis du vil jobbe på Åland.

Arbeids- og oppholdstillatelse på Åland

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du flytte til Åland for å bo og jobbe uten at du trenger visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Du kan lese om hvem som trenger arbeids- eller oppholdstillatelse for å flytte til Åland, og om hvordan du registrerer deg, på siden Arbeids- og oppholdstillatelse på Åland.

Søke jobb på Åland

Du finner informasjon om å søke jobb på Åland på Info Nordens nettsider.

Søker du jobb på Åland med dagpenger fra et annet nordisk land?

Hvis du mottar dagpenger i et annet EU- eller EØS-land, kan du som regel få dem utbetalt i opptil tre måneder mens du søker jobb. Du finner mer informasjon på Info Nordens nettsider.

Godkjenning av utenlandsk utdanning på Åland

Her kan du lese om hvordan du får den utenlandske utdanningen din godkjent på Åland. Du kan også lese om autorisasjon og hvordan det foregår på Åland.

Frivillig arbeid og arbeidspraksis på Åland

Her kan du lese om hvordan du går fram hvis du vil jobbe som frivillig, ha arbeidspraksis og komme inn igjen på arbeidsmarkedet med arbeidsutprøving på Åland.

Fagforbund på Åland

Her kan du lese om fagforbundene og deres arbeidsledighetskasser på Åland samt hvem du kan kontakte lokalt hos arbeidsmiljømyndigheten. Fagforeningenes lokale representanter er også listet opp i dette avsnittet. Du kan også få opplysninger om lønn og ansettelsesvilkår ved å kontakte den fagforeningen som er relevant for deg.

Skatt

Når du begynner å jobbe, trenger du finsk personnummer (personbeteckning) og finsk skattekort. For at du skal kunne begynne å betale skatt av lønna, må arbeidsgiveren ha et skattekort som du får fra den lokale skattemyndigheteten Ålands skattebyrå i Mariehamn. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Trygd, helsetjenester og familieytelser på Åland

Å være omfattet av trygdesystemet i et land betyr at du kan ha rett til trygdeytelser i landet. Les her om trygd på Åland hvis du flytter fra Sverige til Åland. Les også om helsetjenester og familieytelser på Åland.

Jobbe eller bo i andre nordiske land

I noen situasjoner må du være spesielt oppmerksom på skatt og trygd. Nordisk eTax består av personer fra de nordiske skattemyndighetene. Les om skatt når du bor i ett nordisk land, men jobber i et annet.

Det gjelder

  • hvis du bor på Åland og jobber i et annet nordisk land
  • hvis du bor i et annet nordisk land og jobber på Åland

Sesongjobb for unge

Nordjobb ordner sesongjobb i Norden og EU for personer som er mellom 18 og 30 år.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.